SVT.se – Nu startar den första svenska surrogatagenturen

SVT.se - Nu startar den första svenska surrogatagenturen - Nordic Surrogacy

SVT.se – Nu startar den första svenska surrogatagenturen

Det nystartade bolaget Nordic Surrogacy har som affärsidé att hjälpa ofrivilligt barnlösa att skaffa barn med hjälp av surrogatmödrar i Ukraina eller i USA. Företaget hjälper även till med den juridik som krävs för att få barnen till Sverige och för att föräldrarna ska kunna bli vårdnadshavare.

Längtan efter barn

Både Eduardo och hans kollega Jenny har själva skaffat barn med hjälp av surrogatmödrar i utlandet. De vet hur stark barnlängtan kan vara för dem som inte kan få barn själva.
– Om föräldrar går över eld för sina barn så går de ofrivilligt barnlösa över eld för att faktiskt få barn. Så starkt är deras drivkraft att få uppfylla sin längtan att få barn, säger Eduardo.

Surrogatmoderskap innebär att en kvinna upplåter sin kropp och blir gravid med avsikten att lämna över barnet till någon annan när barnet är fött. Vid kommersiella varianter av surrogatmoderskap får surrogatmodern betalt.
Det ägg som används vid provrörsbefruktningen kan antingen vara beställarens eget eller ett donerat ägg från en annan kvinna än surrogatmodern.

Läs hela artikeln på SVT.se här