Svårt för samkönade par att adoptera

Svårt för samkönade par att adoptera - Nordic Surrogacy

Emil och Davids föräldralycka: ”Otroligt mycket känslor”.

2003 blev det lagligt för samkönade par att adoptera. Trots det är det extremt ovanligt att det sker. Enligt RFSL har bara sex adoptioner skett varav två var nationella, alltså inom Sverige. Emil och David påbörjade sin resa för att bilda familj för tre år sedan och nu i har de äntligen blivit föräldrar till en liten dotter, född i Sverige.

Se intervjun med David och Emil här på TV4

Så här skriver RFSL om adoption

Adoption innebär att en eller två vuxna genomgår en rättslig process för att bli juridiska föräldrar till ett barn som den/de från början inte har någon juridisk koppling till. Här har vi samlat information om vilka möjligheter samkönade par har att adoptera internationellt eller nationellt och hur adoptionsprocessen ser ut.
Sedan 2003 har det varit möjligt i Sverige för (juridiskt) samkönade gifta par att ansöka om och få ett medgivande för gemensam adoption. Sedan 1 september 2018 har den möjligheten utvidgats till att även gälla sambopar. Även ensamstående personer kan få medgivande för adoption i Sverige. De allra flesta barn som adopteras av föräldrar i Sverige är födda i andra länder än Sverige, detta kallas för internationell eller transnationell adoption. Enbart ett 20-tal barn per år som är födda i Sverige adopteras från sin ursprungsfamilj till en annan familj i Sverige, detta kallas för nationell adoption.

Möjligheterna att som samkönat par adoptera internationellt är alltså begränsade, men inte obefintliga.

Läs mer om adoption på RFSL.se

Nedan kan du klicka på och spela upp hela klippet från TV4.