Svårt för manliga par att bli pappor

Svårt för manliga par att bli pappor - Nordic Surrogacy

Corren.se: Det har blivit enklare för samkönade kvinnopar att skaffa barn – men för samkönade manliga par är det fortfarande mycket svårt att bli föräldrar på laglig väg. Nu har regeringen öppnat för att se över hur fler manliga par kan bli föräldrar.

En rad reformer har underlättat för samkönade kvinnopar att bli mammor, och det har fått effekt. I dag är det nästan lika vanligt att gifta kvinnopar skaffar barn som att gifta heteropar gör det. För manliga samkönade par saknas motsvarande siffror, men att de stöter på större svårigheter råder det ingen tvekan om.

– Det är betydligt färre möjligheter. Och det handlar helt enkelt om att det är färre möjligheter för alla som inte själva kan bära barn eller är i relation med någon som kan bära barn, säger Anna Nordqvist, sakkunnig i familjefrågor på RFSL.

I Sverige kan manliga par i princip bara bli föräldrar genom att adoptera. Men det är få länder som tillåter adoption till samkönade par och antalet barn som adopteras internationellt har också sjunkit kraftigt.

Stark barnlängtan

Det går också att bilda familj i en konstellation med ytterligare föräldrar, alltså att ett manligt par skaffar barn med exempelvis en kvinnlig vän eller ett kvinnligt par.

– Men då har vi problemet att man bara kan vara två juridiska föräldrar i Sverige, säger Anna Nordqvist.

Utan juridiska band riskerar en eller två föräldrar att helt kopplas bort från barnet, om personerna exempelvis skulle bli osams.

I övrigt återstår möjligheten att få barn genom surrogatmödraskap, vilket inte är tillåtet i svensk sjukvård.

– Då får man göra en juridiskt osäker privat överenskommelse i Sverige om värdgraviditet eller vända sig utomlands. Och det är något som vi ser ökar, säger Anna Nordqvist.

I gruppen finns en stark barnlängtan som behöver tas på allvar, anser RFSL.

– Det är många män som hör av sig till oss om detta och frågan är högst närvarande på forum i sociala medier. Man upplever att det pratas mycket om samkönade kvinnopar, men att det också gjort att frågan om manliga par som vill skaffa barn hamnar i skymundan.

Läs inlägget på Corren.se