Surrogatmödraskap: Släpp makten över kvinnors livmödrar, regeringen!

Surrogatmödraskap - Släpp makten över kvinnors livmödrar, regeringen - Nordic Surrogacy

Den som argumenterar för rätten till abort med hänvisning till att kvinnor ska få bestämma över sina egna kroppar bör rimligtvis vara för surrogatmödraskap.

Sverige är ett land som har regler för i princip allt. Om något existerar så finns det med största sannolikhet en lagtext eller en paragraf i något styrdokument som reglerar det. Därför är det mycket underligt att en såpass viktig sak som surrogatmödraskap inte är reglerat hårdare än att sjukvården inte får bistå vid insemination.

Frågan berör många och de allra flesta har en åsikt om den. Det är hög tid att lagstifta om saken. Att som regeringen gjorde i februari 2018 avstå från att ta ställning är inte rimligt.

Antingen bör det vara tillåtet eller förbjudet – att som nu lägga sig mitt emellan är inte värdigt. Det kan dessutom leda till att kvinnor, ofta i andra länder, som egentligen inte vill vara gravida med andras barn utsätter sig för riskerna av ekonomiska skäl.

Läs hela krönikan här på Dagens Samhälle