Surrogatmödraskap i Georgien förblir oförändrat

Surrogatmödraskap i Georgien förblir oförändrat - Nordic SurrogacyVi är glada att kunna meddela att vår partner i Georgien, Be Parent, nu officiellt går ut med informationen att surrogatmödraskap för utländska medborgare i Georgien förblir oförändrad tills vidare. 

I juni 2023 gjorde Georgiens premiärminister, följt av den georgiske hälsoministern, ett offentligt tillkännagivande att surrogatmödraskap och IVF enbart kommer att vara begränsat till georgiska medborgare från 1 januari 2024.  

Sedan dess har Nordic Surrogacy tillsammans med partners och advokater arbetat för att få fram mer information gällande omständigheterna och konsekvenserna. 

För att ett lagförslag ska träda i kraft i Georgien så krävs godkännande av det i flera sessioner i parlamentet och slutligen även presidentens underskrift. Lagförslaget möttes av oenighet i parlamentet vilket hindrade ett godkännande.  

För närvarande förblir därmed lagstiftningen kring surrogat i Georgien oförändrad. 

Läs artikel om Georgiens lagförslag här (georgiska): https://www.bpn.ge/article/118958-sakartveloshi-ucxoelebistvis-surogacia-ar-akrzalula-kanonproekti-mesame-mosmenidan-moixsna/ 

Läs intervju med Be Parents grundare Naia här: https://georgiatoday.ge/be-parent-miracles-happen-here/ 


We are pleased to inform you that our partner in Georgia, Be Parent, has officially announced that surrogacy for foreign citizens in Georgia remains unchanged for the time being.  

In June 2023, the Prime Minister of Georgia, followed by the Minister of Health, made a public announcement that surrogacy and IVF would be restricted to Georgian citizens only from January 1, 2024. 

Since then, Nordic Surrogacy, along with partners and lawyers, has been working to gather more information about the circumstances and consequences.  

For a law to come into effect in Georgia, it requires approval in multiple sessions in parliament and ultimately the president’s signature. The proposed law faced disagreement in parliament, preventing approval. Therefore, the legislation regarding surrogacy in Georgia currently remains unchanged. 

Read the article on Georgia’s legislative proposal here (in Georgian): https://www.bpn.ge/article/118958-sakartveloshi-ucxoelebistvis-surogacia-ar-akrzalula-kanonproekti-mesame-mosmenidan-moixsna/ 

Read an interview with Be Parent’s founder Naia here: https://georgiatoday.ge/be-parent-miracles-happen-here/