Surrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa

Surrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa - Nordic Surrogacy

Läs om Nordic Surrogacy och hur vi hjälper ofrivilligt barnlösa genom surrogatmödraskap och äggdonation i Run for Pride Magazine på sidan 20.

Vill du veta mer om trygg familjebildning genom surrogatmödraskap? Anmäl dig till vårt kostnadsfria webbinarium tisdagen den 5 oktober kl 18.00.

En familj blir till Run for Pride 2021 Nordic Surrogacy

EN FAMILJ BLIR TILL

Grundat på egna erfarenheter och delad värdegrund vill de hjälpa till att trygga processen från längtan efter barn till glädjen över att vara en familj. Nordic Surrogacy har specialiserat sig på äggdonationer och surrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa.

ATT FÅ BARN ÄR BLAND DET STÖRSTA VI KAN VARA MED OM SOM MÄNNISKOR.
Det innebär dock inte att vägen dit är enkel. Framför allt inte om du är ensamstående, eller av andra anledningar lider av ofrivillig barnlöshet. Surrogatmödraskap är omdebatterat, men har också kommit att bli vanligare än adoption. Efter att själv ha genomgått en surrogatprocess som resulterade i tvillingar grundade Eduardo Afonso Nordic Surrogacy.

– Jag ville hjälpa andra att skapa sin familj och idag, sex år senare, har vi haft över 100 födslar, säger Eduardo Afonso, grundare och vd för Nordic Surrogacy. Det är inte enkelt att genomgå en sån här process på egen hand. Det kan dyka upp en mängd oförutsedda saker som kan vara svåra att navigera sig igenom. Vilka länder är tillåtna? Var ska du vända dig? Hur fungerar det? Då finns vi här för att vägleda.Nordic Surrogacy svarar på kritiken - Nordic Surrogacy

– Vi följer de blivande föräldrarna från start till dess att de har skapat sin familj. Vi har ett team som bland annat hjälper till att välja den klinik som passar föräldrarnas förutsättningar bäst. Vi samarbetar med kliniker på tre olika destinationer. Ukraina går bra för straighta gifta par med medicinska skäl medan Colombia tillåter ensamstående män, män i parrelation och straighta par. I USA kan alla genomgå en surrogatprocess. Vi erbjuder även olika program för att till exempel säkerställa ekonomisk trygghet

VAD ÄR DET FÖRSTA SOM HÄNDER NÄR MAN KOMMER TILL ER?
– Du, eller ni, får träffa vår rådgivare Jonas, som själv går igenom en surrogat-process tillsammans med sin man just nu. Det är också en viktig del av vår organisation, att många av oss har själva genomgått en surrogatprocess. Den erfarenheten är en stor tillgång när vi möter blivande föräldrar.

VAD GÖR NI FÖR ATT ÄNDRA DE FÖRDOMAR OCH STIGMA SOM FINNS? VAD ÄR DEN VANLIGASTE FÖRDOMEN NÄR DET KOMMER TILL SURROGATMÖDRASKAP?
– Det finns ofta en oro för att surrogaten befinner sig i en utsatt situation och inte har möjlighet att själv fatta ett beslut om att hjälpa ofrivilligt barnlösa. Men i de länder där
vi genomför processer finns det lagar, eller regleringar, som både skyddar kvinnan och säkerställer att hon är väl omhändertagen. De kvinnor som vill bli surrogat genomgår
en rigorös screening, både psykologiskt och medicinskt, för att säkerställa att de kan genomgå processen. Hon måste ha egna barn sedan tidigare och bör inte vara beroende av surrogat som familjens enda inkomstkälla. Faktum är att det är långt fler som vill bli surrogat än det är som godkänns av den process som föregår innan man kan bli surrogat.

– En viktig del i vår verksamhet är att vi ska vara med i debatten och föra den konstruk- tivt genom att berätta om vilka kvinnorna som väljer att bli surrogat är, vilka äggdona- torerna är och hur hela processen går till. Surrogat är ett allt vanligare sätt att bilda familj på och vi tror att transparens och öppenhet är positivt för alla inblandade.

VAD ÄR DET VIKTIGASTE ATT HA MED SIG NÄR MAN INLEDER EN SURROGATPROCESS?
– Det viktigaste är att ha tålamod. Och att förstå att det är en process. Du kan inte styra över biologin. Det är precis som vid en vanlig graviditet. Det finns inga genvägar. Därför är det extra viktigt att ha öppna förväntningar.

En familj blir till _ Run for Pride 2021 – Nordic SurrogacySurrogatmödraskap för ofrivilligt barnlösa - Nordic Surrogacy