Surrogatmödraskap: Anne födde väninnas barn

Surrogatmodrskap Anne fodde vaninnas barn - Nordic Surrogacy

Anne Louise Madsen valde att bära sin väninnas barn, eftersom det kändes rätt. Hon hade inga problem med att ge bort barnet, men hon hade inte tänkt på att hon skulle få kämpa både med lagen och med andras reaktioner och fördomar.

De flesta som blir gravida och väljer att behålla barnet, gör det för att de önskar sig ett barn. Men det finns också de som väljer att bära ett barn som inte är deras eget. Ett barn som i många fall har blivit till av en annan kvinnas ägg och sperma från en man som inte är deras egen. Surrogatmammorna.

Debatten om surrogatmammorna dyker upp då och då, eftersom det inte är lagligt att utföra behandlingen i Sverige, och eftersom man idag inte kan bli juridisk förälder till det barn som en surrogatmamma har burit, från födseln. Det är dock inte olagligt att utföra behandlingen i utlandet. Det gör bland annat ofrivilligt barnlösa heterosexuella par, men också par bestående av två män.

Läs hela artikeln på allas.se