Surrogatmoderskap förbjudet i lag – men inte i praktiken?

Surrogatmoderskap forbjudet i lag men inte i praktiken - Nordic Surrogacy

Den oskrivna regeln mater semper certa est – det är alltid säkert vem som är mor – har länge dominerat den svenska rättsuppfattningen vad gäller moderskap. Möjligheterna att idag få barn genom surrogatarrangemang i utlandet har gjort att den rådande principen numera kan ge upphov till rättsligt komplexa situationer.

Högsta domstolen (HD) har tidigare prövat frågan om fastställande av moderskap, och i början av året behandlades frågan om vårdnaden i ett liknande fall i förvaltningsrätten.

– Problem uppkommer när svenskar vänder sig till andra länder som accepterar surrogatarrangemang. Barn kommer därmed till, vare sig vi vill eller inte, och deras intressen måste försvaras, säger Michael Bogdan, professor emeritus vid Lunds universitet.

Läs hel artikeln på NorstedtsJuridik.se