Surrogatfrågan splittrar partierna

SVT.se -Skall altruistiskt surrogatmödraskap tillåtas i Sverige - Nordic Surrogacy

Illustration från SVT.se.

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet är för surrogatmödraskap

Regeringens utredning föreslår att altruistiskt surrogatmödraskap inte ska regleras i Sverige och att det inte ska finnas några riktlinjer för de barn som ändå tillkommer genom kommersiella arrangemang utomlands. Men Sören Juvas, förbundsordförande för HBT-Socialdemokrater, tycker inte att utredningen är tillräcklig.

”Ska ha rätt till trygghet”
– Utredningens förslag är inte bra. Det saknas ett barnperspektiv och man har inte behandlat frågan på ett tillräckligt nyanserat sätt. Hur ska utredningens förslag kunna gynna de barn som tillkommer på det här sättet och de kvinnor som utnyttjas? Det är en omogen debatt som har förts och frågan behöver utredas på nytt.

Sören Juvas tycker inte att utredningen har fokuserat på rätt saker.

– Hela synsättet verkar vara att straffa de som har valt att skaffa barn på det här sättet. Oavsett hur barnen har tillkommit ska de ha rätt till trygghet. Det här innebär bara sämre livsvillkor för dem.

Läs hela artikeln på svt.se