Surrogatarrangemang blir allt vanligare

Surrogatarrangemang blir vanligare passerar antalet adoptioner hos ofrivilligt barnlösa - Nordic Surrogacy

Surrogatarrangemang blir allt vanligare
– Ser ut att passera antalet adoptioner hos ofrivilligt barnlösa

2018 ser ut att vara året då antalet surrogatarrangemang hjälper fler ofrivilligt barnlösa än antalet adoptioner. Detta visar ny statistik framtagen av juristbyrån Napoleon Jurister AB.

Ofrivillig barnlöshet uppskattas enligt en undersökning från statistiska centralbyrån publicerad i april i år drabba mellan 10 till 15 procent av alla heterosexuella par. Räknas dessutom samkönade par, transgenderpersoner och ensamstående personer in blir siffran ännu högre. Tidigare har adoption varit det vanligaste sättet för de ofrivilligt barnlösa att skaffa barn på, något som enligt ny statistik från Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd och Napoleon Jurister AB ser ut att förändras.

Läs mer: Om surrogatprocessen – hur går det till?

160 adoptioner och 189 surrogatarrangemang 2018

Napoleon Jurister AB har i jämförelsen med adoptionsstatistiken från Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd skalat bort statistik från europeiska adoptioner som har något annat primärt syfte än att hjälpa barnlösa, exempelvis familjeåterförening eller adoption inom närståendekrets som avser barn som saknar ordnade familjeförhållanden. Undersökningen visar att antalet surrogatarrangemang med syfte att hjälpa ofrivilligt barnlösa kan bli fler än antalet adoptioner med samma syfte. Antalet utomeuropeiska adoptioner år 2014 var ca 270 stycken, en siffra som beräknas minska till ca 160 stycken år 2018. Jämfört med antalet surrogatarrangemang inom och utanför Sverige från 2014 till 2018 har siffran ökat från ca 50 till ca 189 stycken.

Hjälper ofrivilligt barnlösa att förverkliga sina drömmar

”Vi ser, precis som undersökningen visar, en tydlig trend för just surrogatarrangemang världen över. Vid jämförelsen mellan surrogatarrangemang och adoptioner vill vi jämföra dessa utifrån antalet ofrivilligt barnlösa. Vår verksamhet bygger på att hjälpa ofrivilligt barnlösa att förverkliga sina drömmar om att vara en familj” – säger Eduardo Afonso, Vd och en av grundarna för den svenska fertilitetsagenturen Nordic Surrogacy.

Läs mer: Föräldrarna berättar själva om processen och surrogatmödraskap

Surrogatmödraskap har varit kontroversiellt

Trots att surrogatarrangemang länge har varit ett kontroversiellt ämne i Sverige bekräftas ökningen av kanslirådet Linnéa Brossner på Justitiedepartementet i en artikel i SvD (Surrogatbarnen allt fler – trots politiskt motstånd, SvD 13/8 2018). Idag är det möjligt att genomföra ett surrogatarrangemang utanför svensk sjukvård, likaså att genomgå ett kommersiellt surrogatarrangemang utanför Sverige om det är tillåtet i det landet. Kritiken som har riktat mot metoden är främst risken för att kvinnor exploateras, far illa eller känner sig tvingade på grund av fattigdom. Medan andra menar att kvinnorna själva ska få bestämma över sina beslut och kroppar i ett demokratiskt samhälle.

”Vår verksamhet bygger på kvinnans fria vilja i ett demokratiskt samhälle som för surrogatmamman säkerställs via förberedande samtal och hälsoundersökningar. Ingen kvinna som kommer till oss befinner sig i fattigdom. För att minimera risken att kvinnor med sämre ekonomiska förhållanden ska se surrogatarrangemang som en intäkt tycker jag att man ska förenkla processen för surrogatarrangemang i länder som Sverige där ofrivilligt barnlösa drömmer om en familj.”– säger Eduardo Afonso.

Läs mer: Vanliga frågor och svar om surrogatmödraskap

Tammuz Family

Rapporten är framtagen av Napoleon Jurister AB på uppdrag av Nordic Surrogacy. Nordic Surrogacy ingår i den globala gruppen Tammuz Family bestående av en fertilitetsklinik, surrogat-och äggdonationsagenturer samt dotterbolag runt om i världen. Företagen grundades år 2008 med syfte att tillhandahålla skräddarsydda och prisvärda lösningar för dem som längtar efter att få barn.