Studie: IVF-barn har bättre livskvalitet

Studie: IVF-barn har bättre livskvalitet - Nordic Surrogacy

Den som fötts med hjälp av provrörsbefruktning (IVF) har bättre livskvalitet som vuxen än andra. Det visar den första studien som följt IVF-barn upp till 35 års ålder. 

Det här är betryggande resultat både för de som har kommit till med hjälp av assisterad befruktning, och för de föräldrar som har gjort IVF för att få barn, säger Karin Hammarberg, som är forskare inom kvinnohälsa vid Monash-universitetet i Melbourne i Australien.

I Sverige föds varje år ungefär 5 000 barn efter assisterad befruktning. Tidigare studier har visat att risken med provrörsbefruktning är låg för både kvinnan och barnet. Svensk forskning visar också att IVF-barnen mår lika bra fysiskt och psykiskt som andra när de är unga. Men eftersom de flesta IVF-barn fortfarande är relativt unga vet man mindre om deras hälsa och välbefinnande i vuxen ålder.

Läs hela artikeln på DN.se

Läs artikel om barn födda genom surrogatmödraskap