Stor brist på donerade spermier

Stor brist pa donerade spermier Nordic Surrogacy

Just nu står ungefär 250 mottagare i kö vid reproduktionsmedicin i Huddinge för att få spermier donerade. Pandemin har gjort inflödet av nya donatorer nästintill obefintligt och nu är förhoppningen att få fler att donera, bland annat genom att öppna en filial i Solna i början på nästa år.

– Det tror vi kommer öka tillgängligheten för människor som då inte behöver åka till Huddinge, säger Erik Edlund som är laboratoriechef vid Reproduktionsmedicin.

Reproduktionsmedicin i Huddinge får in ungefär 50 donatorer om året – en siffra som skulle behöva fördubblas.

Läs hela artikeln här på SVT nyheter