Sponsring av Stockholms All Stripes

Sponsring av Stockholms All Stripes - Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy inleder samarbetet med Stockholm All Stripes, en av Sveriges största HBTQI idrottsföreningar.

Nordic Surrogacy inleder ett sponsringssamarbete med Stockholm All Stripes idrottssektioner för badminton, innebandy samt herrfotboll. Nordic Surrogacy logotype kommer att vara synlig på de tävlingströjor som bärs av de nämnda sektionernas idrottsutövare i alla offentliga sammanhang.

– För oss innebär sponsringen exempelvis att vi kan hyra fler banor vid våra träningstillfällen och möjliggöra för att fler av våra medlemmar kan delta i olika internationella turneringar, vilket också skapar mer synlighet kring vår förening, säger Magnus Lans, sektionsansvarig för badmintonen inom Stockholm All Stripes.

Stockholm All Stripes värderingar att alla, oavsett kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, nationalitet, religion och ålder ska kunna träna och utöva idrott i en miljö som är fri från alla former av trakasserier eller diskriminering, och som uppmuntrar till rent spel, öppenhet och vänskap är något som väl stämmer överens med Nordic Surrogacy värderingar.

– Att alla ska ha rätt att kunna utöva idrott i en trygg och välkomnande miljö är något som alla vi på Nordic Surrogacy kan ställa oss bakom, och därför behövs en förening som Stockholm All Stripes. Med vårt sponsringssamarbete vill vi möjliggöra för dem att kunna fortsätta och utvecklas för att i framtiden växa med ännu fler idrottsgrenar, säger Eduardo Afonso, VD och grundare av Nordic Surrogacy.