Slut på CSN? Donera ett ägg

Slut pa CSN Donera ett agg Nordic Surrogacy

”Kan du tänka dig ett ge gåvan av liv?” Den frågan ställer Region Skåne, som sedan i höstas annonserar på AF-borgen för att värva spermie- och äggdonatorer.

Alla par har inte lika lätt att få barn, vilket har uppmärksammats i den nya tv-serien ”Alla utom vi” med Björn Gustafsson och Alba August.

– Vi är i ständigt behov av nya donatorer, i Sverige får man endast lov att donera till sex stycken familjer. Därför har vi kampanjer hela tiden, säger Margareta Ktilinski, överläkare på avdelningen för Reproduktionsmedicinskt Centrum vid Skånes Universitetssjukhus som årligen genomför mellan 200-300 donationer.

Har ni studenter som en aktiv målgrupp?

– Man måste vara minst 23 år, så det gäller inte för alla studenter. Den gränsen är satt av Socialstyrelsen för att man vill ha en viss mogenhet hos de som donerar.

Som spermadonator hos Region Skåne ersätts man med 600kr per gång. Ersättningen kan verka låg jämfört med en äggdonator som ersätts med 12 000 kr. Däremot kan en spermiedonator  ibland donera uppemot 20 gånger, och den totala ersättningen överensstämmer då med en äggdonation.

Men enligt Margareta Kitlinski ska man inte se ersättningen som en belöning, i stället är det tänkt att ersätta inkomstbortfall för de tillfällen man donerar. Hon ser det dessutom som en altruistisk handling och jämför med blodgivning.

Läs hela artikeln här lundagard.se