Risker med adoption kontra surrogatmödraskap?

Svt.se - Sverige i centrum för olagliga adoptioner med chilenska barn - Nordic Surrogacy

Med tanke på senaste tidens avslöjanden om adoptioner kan det vara värt att titta på surrogatmamma för ofrivilligt barnlösa?

SVT i samarbete med chilenska journalister har den senaste tiden avslöjat att många chilenska barn som har adopterats till Sverige har utsatts för människohandel.

”Många av barnen som adopterades från Chile till Sverige under 70- och 80-talen kan ha tagits från sina mammor utan deras medgivande. Genom åren har dessa adoptioner ifrågasatts och det har tidigare funnits uppgifter om att många av dem inte gick rätt till, att många mammor fick barnen tagna i från sig med hjälp av olika övertalningskampanjer – och ibland under kidnappningsliknade former.”

För många ofrivilligt barnlösa i Sverige, Norge, Finland och Danmark erbjuder vi lagliga, reglerade och försäkrade surrogatprocesser där en surrogatmamma under säkra förhållanden anlitas för att bära fram andras barn.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mera om detta.

Läs mera om avslöjanden om adoptioner på SVT här