Riksdagsseminarium om barn födda via surrogatmödraskap

Eduardo Afonso talar på Riksdagsseminarium om barn födda via surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Den nya familjens rättigheter

Under 2018 föddes närmare 200 svenska barn med hjälp av surrogatmödraskap i utlandet vilket är fler än antalet adopterade under samma år. Den svenska lagstiftningen är inte anpassad för familjebildning via surrogatmödraskap utan barnet står utan samma rättigheter och skyldigheter som vilket annat svenskt nyfött barn under tämligen lång tid efter födsel. För att barnet bland annat ska ha rätt till allmänna statliga sjukvårdsförsäkringen och barnbidrag och för att föräldrarna ska ha sin lagliga rätt till föräldrapenning så krävs en lång process med diverse svenska myndigheter.

För att nämna några av effekterna:

 • Föräldrar får vid behov själva stå för sjukvård av barnet där det fötts antingen via dyra försäkringar om möjligt eller kontant.
 • Föräldrar beviljas inte föräldrapenning förrän det finns minst en vårdnadshavare till barnet vilket försätter familjen i en ekonomisk situation helt utan inkomster under minst 3 månader.
 • Svårigheter och misstänksamhet vid försök att besöka barnavårdscentralen med barnet.
 • Om barnet blir sjukt i Sverige innan vårdnadshavare är bekräftad och medicin krävs via apotek är möjligheterna begränsade till att hämta mediciner.
 • Dyra och långa utlandsvistelser för föräldrar och barn tills myndighetsprocesser fallit på plats.

Sammantaget så försätts de nya familjerna i extremt utsatta situationer under en väldigt lång tid.
Tammuz har under åren jobbat för att en surrogatprocess ska vara tillgänglig för alla utan avgränsningar avseende sexuell läggning, kön, religion etc. Vi är med och för kampen angående lagstiftningen i Sverige via informationsträffar med politiker, debattartiklar i diverse tidningar och gör framträdanden i TV och radio.

Riksdagsseminarium om rättigheter för barn som fötts genom surrogatarrangemang

Den 27 februari hölls ett seminarium på Sveriges Riksdag arrangerat av Robert Hannah, Riksdagsledamot för Liberalerna.

Deltagarna var:

 1. Juridisk expert på barns rättigheter
 2. Föräldrar som fått barn via surrogatarrangemang berättar om juridiska problem för sina barn (Eduardo Afonso var en av dem)
 3. Politisk panel:
 • Mats Wiking, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
 • Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot för Moderaterna
 • Martina Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet
 • Michael Anefur, riksdagsledamot för Kristdemokraterna
 • Juno Blom, riksdagsledamot för Liberalerna
 • Riksdagsledamot för Miljöpartiet