RFSL: Tillåt fler juridiska föräldrar

RFSL: Tillåt fler juridiska föräldrar - Nordic Surrogacy

Deidre Palacios, RFSL: Lagstiftningen har inte hängt med, den utgår ifrån att ett barn kan ha högst två viktiga vuxna med föräldraansvar.

Barn med fler än två vuxna som tar föräldraansvar finns i alla typer av familjer. Men lagstiftningen har inte hängt med; den utgår ifrån att ett barn kan ha högst två föräldrar. Sverige behöver en lag som utgår ifrån barnets bästa och barnets behov. Ett barns band till en närstående vuxen ska inte vara beroende av vårdnadshavarnas goda vilja.

Frågan om att barn har fler än två personer som tar föräldraansvar är bred. De här barnen finns i heterosexuella familjer och regnbågsfamiljer där föräldrarna separerat och träffat nya partners som tar föräldraansvar. De finns i regnbågsfamiljer där fler än två vuxna från början har valt att skaffa barn ihop. De finns i familjer där mor- och farföräldrar spelar en avgörande roll i barnets uppfostran och uppväxt. De finns i familjehem som har haft hand om ett barn sedan späda år. De finns i alla typer av familjer.

Men lagstiftningen har inte hängt med, den utgår ifrån att ett barn kan ha högst två viktiga vuxna med föräldraansvar. Lagen tar inte hänsyn till att barn kan se fler personer som sina föräldrar under sin uppväxt och vara beroende av fler vuxna. Barnet riskerar att förlora sina viktiga vuxna vid en konflikt eller vid förändrade levnadsomständigheter. Det riskerar också att inte få ärva personer som de facto har varit dess förälder. För att säkerställa barnets rätt till skydd och omsorg, och barnets rätt till att värna sina familje­relationer bör den svenska lagstiftningen förändras.

Dagens lagstiftning innebär att vårdnadshavare är skyldiga att se till att deras barn får träffa de personer som är viktiga för barnet. Men lagen är inte tillräcklig. Det händer alltför ofta att vårdnadshavare hindrar ett barn att umgås med viktiga vuxna utan att någon kan eller vill ingripa. Sverige behöver en lag som utgår ifrån barnets bästa och barnets behov, där ett barns band till en närstående vuxen inte är avhängigt vårdnadshavarens goda vilja.

RFSL vill att:

1. Ett barn ska ha rätt till alla sina föräldrar och att fler än två vuxna ska kunna registreras som föräldrar som alla också är vårdnadshavare.

2. Fokus för ett föräldraskap ska ligga på relationen mellan varje förälder och barnet, inte på vilka inbördes relationer föräldrarna har till varandra.

3. Det ska vara möjligt för fler än två vuxna att innan ett barn föds bestämma sig för att ingå i ett flerföräldraskap baserat på intentionen att tillsammans vara föräldrar till ett kommande barn. En sådan överenskommelse skulle ge alla föräldrar samma rättigheter och skyldigheter, i allt från föräldraledighet och underhållsskyldighet till arv.

4. Det ska vara möjligt för en person som i praktiken har en föräldraroll till ett barn att få detta föräldraskap erkänt under barnets uppväxt.

Läs hela artikeln här på dn.se