Regeringen vill göra föräldrabalken mer könsneutral

Regeringen vill gora foraldrabalken mer konsneutral Nordic Surrogacy

Lagstiftningen om föräldraskap är inte anpassad till verkligheten. Det anser regeringen, som nu drar igång en utredning som ska göra föräldrabalken könsneutral. Bland annat ska man titta på möjligheten att adoptera efter en separation samt om det krävs nya åtgärder för att göra livet lättare för familjer med fler än två föräldrar.

Den 1 januari 1950 trädde den så kallade föräldrabalken i kraft. Då utgick lagen om föräldraskap från den traditionella kärnfamiljen med mamma, pappa och barn. Sedan 2003 har det varit tillåtet för samkönade par att adoptera men nu vill regeringen alltså se över hela lagstiftningen, bland annat när det kommer till det språkliga.

– I dag kan familjer se ut på olika sätt och barn kan tillkomma på olika sätt, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) till SVT Nyheter.

Detta ska utredaren bland annat titta på:

  • Språket i lagstiftningen (”det kan exempelvis stå mor och far utan att det fyller någon funktion”, säger Åsa Lindhagen)
  • Möjligheten att adoptera varandras barn efter en separation
  • Huruvida det är för enkelt att häva ett föräldraskap

Ska den här utredningen främst tillgodose barns eller vuxnas behov?

– Det är viktigt att vi har ett starkt barnrättsperspektiv i den här utredningen men det är klart att även familjer som helhet ska känna en trygghet.

Läs hela artikeln här: svt.se