Regeringen har moralpanik om surrogatmödraskap

Regeringen har moralpanik om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

”Idag föds mellan 50 och 80 svenska barn tack vare en värdmoder utomlands. Inom två år väntas dessa barn överstiga antalet barn som tillkommer genom adoptioner från utlandet. Detta är ett faktum, alldeles oavsett vad regeringen tycker i frågan”, skriver Maria Weimer (L) och Barbro Westerholm (L).

Regeringen tog i våras ställning mot att tillåta surrogatmödraskap eller värdmoderskap i Sverige. Vi tycker det är ett felaktigt beslut som omyndigförklarar kvinnor och deras rätt att bestämma över sina egen kroppar.

Forskning visar att värdmoderskap generellt fungerar bra för samtliga inblandade om det sker i reglerade former. Den största risken i Sverige idag är den bristande rättsliga regleringen.

De svenska lagarna kring surrogatmödraskap är så bristfälliga att vi till och med riskerar att bryta mot FN:s barnkonvention.

Läs hela artikeln på SVT här