Reducerade kostnader för surrogatmödraskap

Reducerade kostnader för surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Under en kortare period erbjuder Tammuz stöd från sin globala fond för blivande föräldrar i surrogatprocesser.

Tammuz Family har under åren skapat en fond för ofrivilligt barnlösa som avser att gå igenom en surrogatprocess. Därför har vi möjlighet att erbjuda surrogatprocesser till reducerade kostnader mellan 10 maj och 1 augusti till ett begränsat antal blivande föräldrar som avser att starta en process i Ukraina eller USA. Fonden startades tillsammans med några av våra samarbetspartners globalt, därför begränsar sig den här möjligheten till enbart surrogatmödraskap i USA och Ukraina.

På grund av olika rese-och sociala restriktioner på destinationerna så innebär det att en första resa för att starta en process enbart kan göras när restriktionerna lyfts däremot så finns en hel del förberedelser att göras inför varje process och man bör då vara väl förberedd för fortsättningen av processen.

Blivande föräldrar har möjlighet att få ett kontant stöd från fonden upp till 12.000 USD per process i USA och upp till 4.000 USD per process i Ukraina.

Möjligheten via fonden innebär att garantiprogram med äggdonation i Ukraina har en kostnad på 58.500 USD och motsvarande program USA har en baskostnad på 105.000 USD.

Kontakta oss på info@nordicsurrogacy.se för mer information.