Rättshjälpen beviljad att omfatta även DNA-analys

Rättshjälpen beviljad att omfatta även DNA-analys - Nordic Surrogacy

Ny information om DNA och fastställandet av faderskap i tingsrätten

Vi har utökat våra ansökningar avseende rättshjälp på så sätt att vi idag också söker ersättning för kostnaden det inneburit att ta fram relevant bevisning.

Det innebär att vi anser att rättshjälpen ska omfatta den kostnad föräldrarna har haft för att genomföra DNA-analys, som är kostsamt.

Vi har prövat detta i ett mål hittills och då fått rättshjälpen beviljad att omfatta även DNA-analys.

Det är något som gläder oss mycket då det är en självklar rättighet som staten är skyldig barnet – att få ett föräldraskap fastställt.

Läs mer om juridiken i surrogatprocesser

I videoklippet ovan berättar vår jurist Emma Dahlén om barnbidrag och föräldrapenning i samband med en surrogatprocess.