Ofrivilligt barnlösa: orimligt långa köer

Ofrivilligt barnlosa: orimligt langa koer i Skane - Nordic Surrogacy

I kölvattnet av pandemin är väntetiden för att få hjälp att få barn via Region Skåne fortfarande orimligt lång. På Reproduktionsmedicinskt centrum, RMC, på Skånes universitetssjukhus, tog de donerade spermierna helt slut förra året, som en konsekvens av pandemin, det rapporterar Sveriges radio.

När pandemirestriktionerna släppte kunde donatorer åter komma till sjukhuset och donera spermier, men då var 70 procent av klinikens personal delegerad till andra avdelningar för att ta hand om covid-sjuka. Det gjorde att RMC under en period hade mycket spermier, men inte personal som kunde ta emot patienter och erbjuda behandlingar.  ”Det resulterade i sin tur i att vi fick väldigt långa köer till själva mottagningen även fast vi hade spermier”, säger Margareta Kitlinski, chef och överläkare på RMC, till Sveriges radio.

Läs hela artikeln på DagenPS.se