Nya lagar gällande surrogatmödraskap från 1 januari 2019

Staffan Sörensson - Jurist - Nordic Surrogacy

Staffan Sörenson – juridisk expert på Nordic Surrogacy

Från och med 1 januari 2019 gäller nya lagar för surrogatmödraskap

Vid årsskiftet ändras några av de lagar som reglerar den juridiska processen i samband med surrogat. Tyvärr är det inte några omfattande förbättringar för föräldrar som genomgår surrogat, utan lagstiftningen är i första hand avsedd att förbättra vid assisterad befruktning. Regeringens inställning till kommersiellt surrogat är som tidigare. ”Det bör inte genomföras förändringar i syfte att underlätta för svenska medborgare att genomgå surrogatarrangemang i utlandet” skriver departementschefen.

Vissa saker blir bättre: möjligheten att få hjälp med IVF och insättning på svenska kliniker blir avsevärt bättre, det gör att surrogat inom Sverige kan genomföras betydligt enklare. För resenärer i Ukraina och Georgien är däremot skillnaden marginell till en början. Vårdnads- och adoptionsärendena berörs inte alls. Faderskapsmålen prövas mot svensk rätt och inte, som förekommit i några fall, utländsk rätt. Då går det lite snabbare. Den viktigaste ändringen är nog ändå att socialnämnderna får rätt att fastställa faderskapet även om barnet har hemvist i utlandet. Vi förväntar oss inte att detta kommer att ske, i vart fall inte generellt, däremot kan ändrade riktlinjer från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) i framtiden göra att förvaltningskontoren, ”familjerätten”, kommer att hjälpa till under tiden barnen befinner sig i utlandet. Staten kommer också, i de fall socialnämnden hjälper till, att ombesörja och betala för DNA-undersökningen, det sparar föräldrarna ca 6 000 kr, vilket är bra.

Ändringarna medför alltså inga avgörande ändringar i våra rutiner, men ger visst hopp om att ytterligare lättnader och förbättringar i lagstiftningen kommer i framtiden.

 

Staffan Sörenson, jurist Napoleon jurister