Nya etiska frågor när barn blir till på fler sätt

eduardo nyhetsartikel Nordic Surrogacy

Barn blir i dag till på allt fler sätt. IVF har förbättrats avsevärt, surrogatmödraskap blir vanligare och för sju år sedan föddes det första barnet i världen efter en livmodertransplantation, utförd av ett forskarteam på Sahlgrenska.Men med den medicinska utvecklingen följer nya etiska frågor.

Omkring 6000 barn om året blir till med hjälp av IVF, insemination och surrogatmödraskap i Sverige. Det är omkring var tjugonde bebis i landet. Hur många som fötts av surrogatmammor utomlands registreras inte. Men förra året gjorde juristbyrån Napoleon en sammanställning och kom fram till att det handlade om omkring 215 barn för 2019 och 180 året innan. Enligt Eduardo Afonso, grundare av Nordic Surrogacy, är det fler och fler som överväger det.

Lär mer här DN.se 

Politikerna splittrade i frågan om surrogatmödraskap