Ny studie: Allt fler kvinnor drabbas av upprepade missfall

Ny studie Allt fler kvinnor drabbas av upprepade missfall - Nordic Surrogacy

Mellan 2003 och 2012 ökade gruppen kvinnor som drabbas av tre eller fler missfall med hela 58 procent. Men mer forskning behövs.

– Vi hade inte förväntat oss det alls, vårt syfte från början med studien var att ta fram hur många som drabbas av det här årligen. Den här stora stigningen var oväntad, säger hon.

Orsakerna bakom en ökning som den studien tyder på är okända. Samtidigt finns det vissa orsaker som troligtvis går att utesluta, enligt Emma Råsmark Röpke.

– I och med att det är en så kraftig ökning på kort tid så är det högst sannolikt inga gener som har förändrats. Det kan vara yttre faktorer, miljöfaktorer och livsstilsfaktorer som har ändrats.

– Men i hälften av tillfällena då en kvinna fick upprepade missfall hittades ingen sådan orsak när kvinnorna undersöktes.

– Vi har inga data på de här kvinnornas vikt från år till år, men generellt så har det inte varit någon nämnvärd ökning av genomsnitts-BMI hos den här ålderskategorin av kvinnor i Sverige under tidsperioden, bara en marginell ökning. Det borde inte kunna förklara en så kraftig stigning.

Läs hela artikeln på DN här