God jul och gott nytt år från Nordic Surrogacy

NordicSurrogacy_Team

Att bli förälder genom surrogatmödraskap är en känslomässig resa. Den inrymmer stora och små drömmar, lång planering och stort engagemang från många involverade parter. Ofrivillig barnlöshet, oavsett anledning, är något som vi på Nordic Surrogacy har både personlig och yrkesmässig erfarenhet av.

Oavsett hur ni har kommit fram till att surrogatmödraskap är er väg till föräldraskap är vi glada att vi har fått möjlighet och förtroendet att vara en del av resan. Det är med stor omsorg och stort allvar vi förvaltar det förtroende som du har lagt hos oss.

2022 har varit ett år med stor glädje men också stor sorg. Aldrig har det varit så tydligt och kännbart som när Ryssland anföll Ukraina där många blivande föräldrar hade sina processer. Det var och är skrämmande, hur oskyldiga människor, utsätts för det värsta tänkbara. Våra tankar har ständigt varit hos alla de människor som berört vår organisation, inte minst i de personliga relationerna i Ukraina.

Under intensiva veckor arbetade vi tillsammans med partners på plats och blivande föräldrar för att, efter förutsättningarna, förstå vilka nästa steg som var möjliga i respektive process. Majoriteten av processerna har kunnat fortsätta på en annan destination och sedan krigets början finns ingen nu pågående process i Ukraina. Säkerhet i processen och för de människor som är del i den är det viktigaste för oss och det är inte möjligt i Ukraina i dagsläget.

Aldrig har vi haft så många nya föräldrar

En av våra viktigaste uppgifter är att berätta om vad föräldraskap genom surrogat är och hur det går till. I år har vi kommit i kontakt med fler än någonsin och det är med stor glädje och känsla av meningsfullhet som vi åter kan konstatera att vi aldrig hjälpt så många nya föräldrar.

Ni som redan är i gång men ännu inte haft möjlighet att träffas personligen är alltid välkomna att höra av er. Vi ses gärna när vi är i en stad nära dig och tar emot bokade besök på vårt kontor.

Gruppbild lunch - NordicSurrogacy

Besök på destinationerna

Under året har vi besökt destinationerna Georgien och Colombia. Syftet med resorna har varit att fördjupa och förbättra samarbetet med klinikerna och andra partners på plats. Detta arbete leder till fortsatta, förbättrade och trygga processer för blivande föräldrar.

Läs Annelis reseberättelse från Georgien här.

Läs Jonas reseberättelse från Bogota här.

Driva opinion och sprida kunskap

Att sprida kunskap om surrogatmödraskap och driva opinion inom området är en annan mycket viktig del. Därför håller vi regelbundet våra egna seminarier, webbinarier och gästföreläser vid andras initiativ, bl.a. för de större riksdagspartierna i Sverige. I år har vi bl.a. deltagit i ett forskningsprojekt om äggdonation och surrogatmödraskap och deltagit i Pride i Stockholm. PRIDE2022 Collage - Nordic Surrogacy

Organisationen fortsätter växa

Under 2022 har vi utökat teamet med tre nya koordinatorer. Både på vårt kontor i Stockholm och en koordinator i Colombia. Det gör vi för att upprätthålla och förbättra servicen till blivande föräldrar allt eftersom fler processer går genom Nordic Surrogacy. Vi har dessutom välkomnat Emma Dahlén som jurist på Nordic Surrogacy. Vi är stolta över att kunna hjälpa så många och få vara delaktiga i er resa.

 

Nu önskar vi er alla en riktigt god jul och gott nytt år.