Maria och Mattias valde surrogatmamma i USA via Nordic Surrogacy

Maria och Mattias valde surrogatmamma i USA via Nordic Surrogacy

Mattias och Maria tillsammans med surrogatmamman och hennes familj (bilden ovan).

Redan när Maria Gustafsson och Mattias Kristensson träffades för sju år sedan visste de att Maria aldrig skulle kunna bli gravid. Efter cellgifter och strålbehandling mot livmoderhalscancer förlorade hon 2009 möjligheten att skaffa egna barn.

– Vi övervägde alla alternativen. Adoption är ju något som man känner till, men det är väldigt lång kö och vi längtade efter ett nyfött barn. Då började vi att kolla upp mer om surrogat och läste på, säger Maria.

En faktor som från första stund blev påtaglig är att det inte är lagligt med surrogatmödraskap i Sverige. Det är dock inte olagligt att anlita en surrogatmamma i ett annat land för en svensk familj. Det finns agenturer i Sverige som är specialiserade på frågan och Maria och Mattias tog hösten 2017 kontakt med Nordic Surrogacy. Det blev starten på en lång process.

Första steget var att komma fram till i vilket land surrogatmamman ska bo i. Agenturen som familjen Gustafsson-Kristenssson valde erbjuder hjälp från Colombia, Georgien, USA, Ukraina och Albanien. Förutom att priset kan skilja är det också skillnad på bland annat möjligheten att ha kontakt med surrogatmamman under graviditeten. Det finns också juridiska aspekter. I Ukraina föds till exempel barnet statslöst, vilket gör att processen efter födseln tar ett par månader innan faderskap har fastslagits och ett pass kan utfärdas. Maria och Mattias valde att gå vidare med en surrogatmamma i USA.


Kristen, som var Mattias och Marias surrogatmamma i USA berättar i videon ovan om varför hon valde att hjälpa ofrivilligt barnlösa ❤️

Parallellt med den medicinska delen av graviditeten följer också en lång rad med juridiska dokument, avtal och försäkringsfrågor, inte minst när man har med USA att göra.

– Där är vi väldigt tacksamma för att vi tog hjälp av en agentur. Det hade vi aldrig rett ut på egen hand.

Med pappersarbetet till största delen avklarat kunde processen med att hitta en surrogatmamma börja. I den här delen får föräldraparet se en profil åt gången. Båda parterna måste acceptera och efter en matchning följer flera läkarundersökningar och ännu fler avtal innan det konstbefruktade ägget kan sättas in i surrogatmamman.

Läs hela artikeln på Ystads Allehanda om deras surrogatmamma och hela processen

Läs mer om surrogatmödraskap i USA

Mattias och Maria om valet av Nordic Surrogacy

”Vi kände redan från början att det skulle bli mycket, både känslo- och pappersmässigt. Känslorna går upp och ned, glädje och nervositet blandat med varandra.
Det är många dokument som ska läsas, godkännas och skrivas under. Allt då på ett språk som man behärskar till en del men inte till 100%.
Det är då en trygghet att ha en agentur som kan hjälpa till med stort som smått, en agentur som pratar samma språk som oss och det viktigaste, att de har koll på hur saker och ting fungerar i Sverige”.

/Maria & Mattias