Många osanningar i debatten om surrogatmödraskap

Många osanningar i debatten om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Många osanningar i debatten om surrogatmödraskap

”Surrogatmödrarna som vi representerar gör detta av egen fri vilja.” skriver debattörerna som själva är knutna kring surrogatindustrin.

 

Intresset för möjligheten att komma ur ofrivillig barnlöshet genom så kallat surrogatmödraskap har ökat rejält de senaste åren i Sverige.

 

Det har också därmed helt naturligt satt fart på en engagerad debatt i ämnet. Och debatten och diskussionerna är bra då möjlig­heten självklart ställer en del frågor på sin spets och utmanar principer, konventioner och många känslor.

 

Men för att en fortsatt debatt ska leda oss någonstans måste den vara saklig och tydligt visa vad som är sant, vad som är falskt och vad som är påståenden utifrån okunskap, ren ideologi eller emotion.

 

Då vi sen några år engagerat oss djupt i att utveckla möjligheten i Sverige vill vi här passa på att bemöta och kommentera några påståenden som inte kan stå oemotsagda då de inte är korrekta men däremot starkt vinklade och förenklande.

 

1. Surrogatmödraskap ­handlar bara om en växande handel med kvinnor och barn!

 

Surrogatmödrar är inte per automatik offer. I vår värld är det avgörande att deras beslut inte är resultatet av påtryckningar och tvång och ej heller ett resultat av en svår ekonomisk situation. Det finns de facto väldigt många som vill hjälpa ofrivilligt barnlösa på medmänskliga grunder.
Surrogatmodern i den verksamhet vi representerar har en egen familj, de arbetar och de bor med sin familj före, under och efter graviditeten och lever som många andra gravida kvinnor.

 

2. Surrogatmödraskap är ­förbjudet enligt svensk lag!

 

Surrogatarrangemang i Sverige är inte förbjudet. Däremot är det omöjligt dels på grund av att det inte är tillåtet med insemination med främmande ägg och dels på grund av den svenska regeln om att en kvinna som föder ett barn ska anses vara barnets mor.

 

3. Fler och fler länder förbjuder surrogatmödraskap!

 

Surrogat förbjuds inte i fler och fler länder. Däremot har flera länder förbjudit utlänningar att använda surrogatmödrar. Det är vad som har skett i till exempel Indien och Thailand som tidigare var populära länder bland barnlösa svenskar. I dag finns minst 15 länder där svenskar kan få hjälp att få barn av en surrogatmamma. I de länderna är det tydligt reglerat vilka som ska anses vara barnets föräldrar. Några länder i vår närhet där surrogat är lagligt är Danmark, Portugal, Island, Grekland och USA.

 

4. Fattiga kvinnor utnyttjas­ ­cyniskt av välbeställda som har råd att köpa deras ­reproduktiva förmåga!

 

De flesta som får barn med hjälp av surrogatmamma lånar pengar för att förverkliga sin dröm vilket är ett självklart val för att nå sina drömmar. I Sverige kan barnlösa föräldrar söka hjälp med till exempel IVF men det finns ett antal restriktioner gällande ålder samt hur många hjälptillfällen ett par kan få. När dessa hjälptillfällen är slut, vanligtvis tre beroende på landsting, så måste paret själv bekosta fortsatt behandling.

 

5. Surrogatmödraskap är ren människohandel!

 

Surrogatmödrarna som vi representerar gör detta av egen fri vilja. De representeras av advokat och är väl insatta i vad processen innebär.
Som surrogatmoder avtalar man inte bort rätten till sin kropp. Man lånar ut sin livmoder i nio månader och det finns ingen som helst genetisk koppling mellan barn och surrogatmoder.

 

6. Fattiga människor utnyttjas och riskerar sin hälsa!

Surrogatmödrarna genomgår fysiologiska och psykologiska tester och under graviditeten går de på regelbundna besök till läkare eller barnmorska.
ACOG är en av världens största organisationer för gynekologer och förlossningsläkare.  Deras utlåtande utgör en så kallad ”Golden Standard” för både kvinnors hälsa och behandling vid barnlöshet. ACOG:s 30-åriga erfarenhet och forskning i fråga om surrogatmödraskap via mer än 25 000 graviditeter pekar på att ett reglerat surrogatmoderskap fungerar väl.

 

7. Alternativet att adoptera barn borde vara det självklara valet! Där finns en helt annan­ erfarenhet och säkerhet ­omkring hela processen.

 

De som ansöker om adoption ­hinner oftast bli för gamla för att adoptera efter det att de blivit ­utredda som adoptivföräldrar.

 

De länderna som svenskar i allmänhet har adopterat från tidigare har i dag större möjligheter till inhemska adoptioner då man numera har bättre förutsättningar att ta hand om sina egna barn. En annan utmaning är att det inte finns många länder som tillåter homosexuella eller ensamstående att adoptera.

 

Vi hoppas att debatten framåt kan vara öppen, saklig och renhårig/schysst. Vi hoppas också att även de som kritiserar möjligheten väger in att det ytterst handlar om att det finns hopp för många ofrivilligt barnlösa att nå sin högsta dröm, att bli förälder.

 

Denna starka längtan får självklart inte leda till att ett surrogatmödraskap genomförs till vilket pris som helst. Men allt sker under strängt kontrollerade former, i samklang med lagstiftning och en solid värdegrund.

 

Staffan Sörenson och Eduardo Afonso
Jurist med särskild inriktning på surrogatjuridik, Napoleon jurister, och verksamhetschef och grundare, Tammuz Family