Liberalerna: värdmödraskap en möjlighet att bilda familj

DN.se - För kvinnor som inte kan föda barn och för homosexuella män är värdmödraskap en möjlighet att bilda familj - Nordic Surrogacy

”En rätt att bära någons efterlängtade barn”

Vi anser att det inte är rimligt att staten tar sig rätten att förbjuda en kvinna att bära andra föräldrars efterlängtade barn, skriver riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (L) och Lina Nordquist (L).

För kvinnor som inte kan föda barn och för homosexuella män är värdmödraskap en möjlighet att bilda familj. Margareta Burman efterlyser en etisk diskussion kring värdmödraskap och vill även diskutera hur barn födda av värdmödrar drabbas av det sätt de planeras och föds.
Det finns numera en del fakta om detta.

En italiensk forskargrupp studerade nyligen åttio par där hälften fått barn via spermadonatorn och hälften via värdföräldraskap. Forskarna drog slutsatsen att tillkomst via värdföräldraskap inte påverkar barnens hälsa negativt.

En svensk studie av trettio par som blivit föräldrar med hjälp av värdmödraskap drog slutsatsen att föräldrarnas stressnivå var låg och att de inte kände sig negativt behandlade vare sig av förskola, hälso- och sjukvård eller fritidsaktiviteter.

En stor metastudie såg inga större psykologiska skillnader mellan tioåringar födda av värdmödrar och jämnåriga födda av sin biologiska mamma.

Läs hela artikeln här på DN.se

Läs mer: Barn födda via surrogatmödraskap mår bra visar ny forskning