Legalisera surrogatmödraskap

 

Timbro vill legalisera surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Timbro vill legalisera surrogatmödraskap

När Timbro undersökte frågan är det inte mindre än 53 procent av Sveriges kvinnor som är för en legalisering. Totalt sett är 59 procent av alla svenskar i barnafödande ålder för en legalisering.

 

Om människors möjligheter ska utjämnas och kvinnans självbestämmande ska värnas, är legalisering av surrogatmödraskap i Sverige den logiska slutsatsen. En utredning pågår om ofrivillig barnlöshet. Den kommer att presenteras 24 februari. En omdiskuterad fråga är surrogatmödraskap, möjligheten att låta någon annan – när man själv av olika anledningar inte kan – bära barnet, med eller mot betalning. S-kvinnor vill se ett totalförbud. Det löser inte de problem som finns idag, som just orsakas av att det inte är tydligt vilka spelregler som gäller.