Längtan.com – Många intressanta artiklar om ofrivillig barnlöshet och surrogatmödraskap

Längtan.com Många intressanta artiklar om ofrivillig barnlöshet och surrogatmödraskap 1 - Nordic Surrogacy

Längtan.com – Många intressanta artiklar om ofrivillig barnlöshet och surrogatmödraskap

Längtan är ett organ för modern familjepolitik. Organets syfte är att att sprida information och kunskap om fertilitet genom livet, förhindra att man hamnar i sjukdomstillståndet ofrivillig barnlöshet och förbättra kontakten mellan vården och individen när man vill bli gravid. Längtan genomför aktiviteter för att lyfta fram ofrivillig barnlöshet med bl a aktioner för att politiker skall lyssna på de ofrivilligt barnlösas behov.

Christians erfarenheter ger en mer nyanserad bild i surrogatfrågan

Har precis kollat på ett inslag i Aktuellt och känner att det har blivit dags för mig att säga min mening angående surrogat. Debatten har varit alldeles för vinklad av nejsidan och media har inte, enligt mig, lyckats måla upp en saklig bild. Jag förstår att det är en känslig debatt men den behöver heller inte vara så komplicerad eller svartmålad som många vill få det till. Till att börja med är det inte ett moderskap – så redan där kan vi stryka ordet moder. Det är en graviditet som en kvinna väljer att genomgå för en annan. Att vara moder – eller mamma – är en roll man får som förälder.

Läs hela artikeln på Längtan.com

Svenska Staten och Landstingen styr över din familjeplanering

Sverige anses sig vara en av dem mest jämställda och feministiska länder. Ändå har vi en av världens lägsta åldersgränser för kvinnor att få tillgång till assisterad befruktning både när det gäller offentligt finansierad vård (40 år) och privat (43 år).

Kvinnor som har kommit in i den allmänna vårdregistret innan de fyllt 40 år får kostnadsfri vård upptill 45 års ålder. I regelverket har, man förutom den övre åldersgränsen, också satt en nedre åldersgräns på 25. Den nedre åldersgränsen gäller båda könen. Den övre åldersgränsen varierar beroende på din sexuella läggning.

Läs hela artikeln på Längtan.com

”Om föräldrar går över eld för sina barn så går de ofrivilligt barnlösa över eld för att faktiskt få barn, säger Afonso.”

Nu har det startat en surrogatagentur i Sverige. Längtan ser positivt på detta. Dock är vi negativa till att Sverige inte tar sitt ansvar för surrogatarrangemang i Sverige. Vi anser också att ofrivilligt barnlösa aldrig själva skall bekosta ett föräldraskap, utan detta skall staten bidra med.

Läs hela artikeln på Längtan.com