Köerna till ägg- och spermiedonation är redan årslånga

Köerna till ägg- och spermiedonation är redan årslånga på många håll - Nordic Surrogacy

Fler ofrivilligt barnlösa ska få hjälp nu när kravet på genetisk koppling mellan barn och förälder har avskaffats i Sverige. Men köerna till ägg- och spermiedonation är redan långa på många håll i landet, visar SVT:s kartläggning.

Vart tionde par i Sverige uppskattas vara ofrivilligt barnlösa, vilket klassas som en sjukdom av WHO. Sedan årsskiftet är det möjligt för par eller ensamstående kvinnor att få såväl donerade spermier som ägg, så kallad dubbeldonation, i Sverige.

Dessutom kan par eller ensamstående kvinnor som blivit gravida genom IVF-behandling med egna könsceller nu donera kvarvarande embryon till någon annan genom embryodonation.

Förhoppningen är att fler ska få hjälp att bli gravida, men i praktiken kommer det att dröja. På många håll i landet är det nämligen redan långa köer till ägg- och spermiedonation.

Läs hela artikeln på SVT.se

Läs mer: Äggdonation med full garanti