Kartläggning: Detta tycker partierna om surrogatmödraskap

Makthavare.se - Kartläggning - Detta tycker partierna om surrogatmödraskap - Nordic Surrogacy

Kartläggning på Makthavare.se: Detta tycker partierna om surrogatmödraskap

Sverige står inför ett viktigt politiskt vägval. Den kommande veckan kommer Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet att presenteras. Förslag om lagstiftning om surrogatmödraskap i Sverige är uppe på tapeten.

Surrogatmödraskap är idag oreglerat i svensk rätt och debatten splittrar såväl partier som block. Ska surrogatarrangemang legaliseras eller förbjudas?