Juridiken jätteviktig i surrogatprocesser i Georgien

Aftonbladet - Surrogatmödraskap i Georgien - Nordic Surrogacy

Aftonbladet • De sitter fast i Georgien – med nyfödda tvillingarna

Aftonbladet skriver om paret som sitter kvar i Georgien på grund av juridiska problem:

Efter en lång kamp fick Olof och Martina tvillingar med hjälp av en surrogatmamma. Men i stället för att få påbörja småbarnslivet hemma i Sverige sitter de fast i Georgien. Detta trots att en svensk domstol fastslagit faderskapet. Skatteverket kräver intyg för att surrogatbarnen ska få komma till Sverige.

– Våra barn blir lidande av detta och det känns så fel, säger Olof.

Tvillingarna Greta och Arne föddes den 29 juli. Några dagar senare ändrade de georgiska myndigheterna rutinerna för att ansöka om födelsebevis. Det är detta som ställer till det för familjen.

Läs hela artikeln på Aftonbladet

Emma Dahlén, jurist på Nordic Surrogacy kommenterar:

”Jag har tagit del av ovan artikel i Aftonbladet under dagen. Det är en rutin jag inte känner till sedan tidigare hos Skatteverket och jag kommer kontakta myndigheten snarast för en förklaring. Den information som framkommer av födelsebeviset kan också styrkas med andra handlingar såsom förlossningsjournal. Det ska nämnas i sammanhanget att det inte utfärdas födelsebevis för barn födda i Sverige varför det inte bör finnas skäl att begära just ett födelsebevis. Istället bör handlingar som stödjer barnets födelse tillsammans med ett fastställt faderskap vara fullt tillräckligt.

Om möjligt kommer vi hjälpa paret i Georgien med de juridiska frågorna utan kostnad.

Jag kommer uppdatera vår hemsida löpande med information som rör frågan.”

Läs mer om juridisk experthjälp i surrogatprocessen

Läs mer om surrogatmödraskap i Georgien