Hur funkar det att använda surrogatmamma i Sverige?

Hur funkar det att använda surrogatmamma i Sverige? - Nordic Surrogacy

Hur fungerar det egentligen med adoption och surrogatmödraskap? Maria J Bratt, socionom och familjerättsexpert, ger tips och råd kring möjligheten att skaffa barn med en surrogatmamma.

Fråga: ”Kan vår vän bära vårt barn?”
Vi är ett par som inte kan få barn och som har försökt på olika sätt. Vi längtar verkligen efter barn och funderar därför både på adoption och på surrogatmamma.

Den senaste tiden har jag läst om flera svenska par som fått barn genom surrogatmödrar. Både genom surrogatmamma utomlands och, i en artikel hos er, om en syster som födde barn åt paret.
/Barnlängtande

Relationsexperten svarar: ”Mycket att fundera över”

Surrogatmödraskap har blivit allt vanligare de senaste åren och diskuteras mycket. I Sverige har man kommit fram till att det inte ska vara tillåtet och därmed är det heller inte reglerat i lag. Det betyder att de som ändå använder sig av metoden, antingen genom att hitta en surrogatmamma utomlands, eller via en anhörig eller vän i Sverige, inte har något juridiskt regelverk att följa.

Läs hela artikeln på allas här