Hjälp barnen födda av surrogatmamma hem

Hjälp barnen födda av surrogatmamma hem - Nordic Surrogacy

Möjligheten att bilda familj med hjälp av värdmödraskap eller surrogatmoder finns inte reglerat i Sverige. Frågan har utretts men avslagits, och det har inte varit till hjälp för alla de barn till svenska föräldrar som fötts genom surrogatarrangemang i andra delar av världen.

Coronapandemin har satt än fler nyblivna familjer i limbo. Svenska ambassader runt om i världen har stängt ner och på många platser går det inte att få tag i pass till nyfödda barn. Flera nyblivna föräldrar har vittnat om att lokala myndighetskontor för att bekräfta faderskap håller stängt och det har varit svårt att få besked och hjälp för att säkra det medborgarskap alla som föds med en svensk förälder blir automatiskt. I andra fall har stängda landsgränser separerat nyfödda från sina genetiska föräldrar.

Läs hela artikeln här på ystadsallehanda.se  

Bild tagen från Johanna Nylanders Instagram