Gravid efter 45 – tänk på det här

Bli gravid efter 45 Tank sahar - Nordic Surrogacy

I Europa finns en bred marknad för assisterad befruktning för kvinnor över 45. Men en graviditet så sent i livet är långt ifrån riskfri, menar Karin Pettersson, chef för förlossningsvården på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Karin Pettersson är överläkare och chef för förlossningsvården på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Att gruppen gravida över 50 vuxit de senaste 20 åren är påtagligt, menar hon och tror att det bland annat beror på att forskningen och möjligheterna att erbjuda kvinnor äggdonation har blivit mer utarbetad.

– IVF är en etablerad affärsverksamhet runt om i världen. Jag är inte förvånad att statistiken ser ut som den gör, det är också vår känsla inom vården. När jag började som förlossningsläkare för 30 år sedan såg jag nästan aldrig mödrar över 50, säger hon.

Läs hela artikeln på DN.se