GP: Kvinnor kan besluta själva om de vill bära någons barn

GP - Kvinnor kan besluta själva om de vill bära någons barn - Nordic Surrogacy

Kvinnor kan besluta själva om de vill bära någons barn
Kvinnliga läkares förening sprider myter om farorna med att tillåta surrogatmödraskap. Självklart ska vi reglera noggrant och se på de länder där det finns goda erfarenheter. Och självklart måste man låta kvinnor som vill göra detta få bestämma själva, skriver bland annat Teres Rustas på Föreningen för surrogatmödraskap.