Frågor & svar från webbinarium Januari

Frågor och svar webbinarium - Nordic Surrogacy

På våra webbinarium berättar vi om surrogatprocessen, våra destinationer och om den juridiska processen. Nedan finner du svar på de mer generella frågorna som dök upp under vårt senaste webbinarium.

 • Arbetar ni med Georgia?

Ja. Surrogatprogram i Georgien är ett alternativ för heterosexuella par som har varit gifta i ett år eller ogifta par som varit folkbokförda på samma adress under minst ett år

 • I Georgia; hvordan regnes lengde som gift / samboerskap, i forhold til kravet om ett år? Regnes det ved oppstart av prosessen eller ved födsel?

I Georgien behöver man ha varit dokumenterat sammanboende eller gift i minst 12 månader när man startar sin process.

 • Testar man sina ägg och spermier innan man åker till Georgien? Vart?

Vi rekommenderar alltid att man testar både ägg och spermier på en lokal fertilitetsklinik i början av sin process för att våra samarbetskliniker ska kunna planera för hormonstimulering och ägguttag.

 • Om man väljer USA-alternativet med egna ägg. Är det någon garanti att man till slut genomgår en lyckad process eller ingår endast ett x antal försök i paketet?

Att använda egna ägg i USA är ett “Pay per step” program, vilket innebär att man kan komma att behöva betala för eventuella upprepade steg i processen. Boka gärna in ett samtal med oss så går vi igenom processen, förutsättningarna och kostnaderna tillsammans.

 • Er USA eneste landet som tilbyr dette til single kvinner?

Ja, i USA finns möjligheten att fastställa ett föräldraskap i form av en så kallad “Pre birth order”. Det gör det möjligt för ensamstående kvinnor, lesbiska par och par som behöver använda spermiedonator att genomföra sin surrogatprocess där. Hur de juridiska förutsättningarna i ert hemland ser ut kan variera och bör utredas innan processen startar.

 • Where are the egg donors from in the Colombian program?

Egg donors come from Colombia, and travel to the clinic in Bogotá to do the egg retrieval.
Äggdonatorerna kommer från Colombia, och de reser till kliniken i Bogotá för att lämna äggen.

 • In which Colombian city does the process happen?

Our partner clinic is Babynova by Novafem in Bogotá. Vi samarbetar med kliniken Babynova by Novafem som ligger i Bogotá.

 • In the Colombian guarantee program, does the price include PGS screening and NIPT test. Also, is it included eventual costs associated with NICU?

The Guarantee program includes PGT-A testing of embryos but not NIPT. Since the child is born as a Colombian citizen, the child is covered by the Colombian healthcare system for up to 30 days. There are additional insurance options that you can subscribe to for extended protection.

I garantiprogrammet ingår PGT-A test av embryon men inte NIPT. Då barnet föds som colombiansk medborgare omfattas barnet av colombiansk sjukvård i upp till 30 dagar. Det finns tilläggsförsäkringar som man kan teckna för ett utökat skydd.

 • Vi undrar om den ekonomiska delen av processen och hur den fungerar.

Kostnaden för ett program beror på val av destination och förutsättningar hos de blivande föräldrarna. Vid uppstarten av processen kommer ni att få en tydlig betalningsplan. Den är baserad och fördelad efter de olika stegen i er process. Det vill säga, ni betalar inte hela summan i förskott.

 • Hvor mange försök er inkludert i prisen?

Hur många försök som ingår varierar beroende på program och destination. Vi har program där man betalar per steg eller garantiprogram. Ett garantiprogram innebär att man använder sig av en äggdonator och den genetiska faderns spermier. Om något steg i processen behöver upprepas, ingår detta i programmet och görs så många gånger som det behövs för en fullgången graviditet.

 • Hur mycket kostar det om vi ska ha ett kontrakt med er?

Kostnaden för en process varierar beroende på val av destination och program. Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans se på de förutsättningar och alternativ som passar er. Samtal med våra rådgivare för att hitta rätt destination och process är helt kostnadsfria.

 • Vad brukar man räkna i snitt på extra kostnader utöver processkostnaden, till exempel logi, resa och andra omkostnader.

Kostnad för resor och logi är beroende på yttre faktorer som var processen genomförs och val av standard och form av boende. Vi kan inte ge en generell uppskattning. På vissa destinationer har vi förhandlade priser på boenden som vi delar med blivande föräldrar

 • Finns någon möjlighet att flytta sina embryon, frusna i Danmark till USA?

Det är väldigt svårt att transportera biologiskt material till USA på grund av deras “FDA regulations”. Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans se på de förutsättningar och alternativ som finns.

 • Hvordan blir biologiske materialer fraktet til destinasjonsland?

Vi kan tillsammans diskutera möjligheterna att transportera biologiskt material till en destination där det kan användas i en process. Vi måste känna till era förutsättningar för att avgöra möjlighet till transport. I de fall där transport är möjligt, arbetar vi tillsammans med en kurir som är specialiserad på frakt av biologiskt material.

Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans se på de förutsättningar och alternativ som passar er.

 • Mellan tummen och pekfingret hur lång tid brukar det ta mellan första mötet – förlossningen?

Det är viktigt att komma ihåg att alla processer har olika förutsättningar och tiden därför varierar. I genomsnitt är en surrogatprocess från första möte till förlossning ungefär 2 år. Men det är viktigt att ha med sig att variationen är stor och beror på individuella förutsättningar i er process. Varje process är unik.

Efter förlossningen startar den juridiska processen men den är separat från ovan tidsuppskattning.

 • Vilka regler gäller om maxålder på de blivande föräldrarna även respektive destination?

Oberoende av destination är riktlinjen för maxålder hos ett par en gemensam ålder på max 110 år. Är man ensamstående så är riktlinjen för maxålder 55 år.

 • Vi bor i Norge og önsker å benytte egne egg og säd. Hvor utföres tester og IVF/hormonell behandling, gjøres dette i Sverige/Norge eller i destinasjonslandet?

I samtal med våra rådgivare kommer vi att gå igenom alla förutsättningar och möjligheter. Vi rekommenderar dock att man gör vissa tester i sitt hemland för att kunna planera resan till destinationen. På destinationen genomförs hormonstimulering och ägguttag.

 

Frågor om den juridiska processen


 • Hur lång tid ska man räkna med att vara i landet i samband med födseln, t.ex Colombia eller Georgien

Varje process är unik, så även under den juridiska processen. Hur lång tid det tar innan man kan resa hem beror dels på vilken destination man befinner sig på och hur snabbt man kan få ett pass till barnet.

Efter förlossning ska föräldrar räkna med att stanna 4-8 veckor beroende på destination.

 • Vad händer om den genetiska kopplingen försvinner under surrogatprocessen, det vill säga att den biologiska föräldern dör? Kan den icke-biologiska föräldern få hem barnet till Sverige?

Faderskap fastställs även om den genetiska fadern dör innan födsel skett. Barnet har samma rätt att få faderskapet fastställt då det kopplas bland annat till frågor om barnets identitet (bland annat enligt art 8 europakonventionen). Den icke-biologiska föräldern kommer att få resa hem med barnet.

 • Kommer den som föder barnet alltid att stå med som gemensam vårdnadshavare? Eller kopplas hon bort?

Inledningsvis får den födande kvinnan vårdnad om barnet. Detta justeras i efterhand.

 • Er der en forskel på den juridiske proces mellem Danmark og Sverige? Med hensyn til at bestemme hvem faren er, gemensam vårdnad og morens adoption af barnet?

Rättsläget är ungefär detsamma men tillämpningen skiljer sig något vad gäller tid, instanser och processens tillvägagångssätt. I Sverige är t.ex. adoption ansett som lämpligt medan Danmark inte haft samma inställning till just adoption efter surrogatfödslar. Danmark måste dock precis som Sverige erbjuda barnet ett juridiskt tryggt sätt att fastställa juridiskt band även till sin andra förälder efter en surrogatfödsel. Detta ligger inom våra konventionsåtaganden enligt EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna).

 • Hur går processen till ang vårdnad när man är ensamstående kvinna? Då finns ju ingen pappa med i bilden.

Idag kan ensamstående kvinnor gå igenom en surrogatprocess i USA. Det har kommit en dom från Högsta domstolen som gör att en utländsk dom om föräldraskap kan förklaras gällande i Sverige. Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans se på de förutsättningar och alternativ som passar er.

 • Does it affect the process and bringing the baby from Colombia to Sweden if the parents (both from UE) don’t have the Swedish citizenship yet?

It could. Please contact us and we will go through your circumstances.

 • Vi har en vän i Sverige som vill bära vårt frysta embryo men vi trodde inte att detta var lagligt. Är det lagligt?

Svensk hälso- och sjukvård får inte assistera vad gäller att få till stånd en surrogatgraviditet. Däremot är det inte olagligt att genomföra en surrogatprocess utomlands. Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans se på de förutsättningar och alternativ som passar er.

 • Is it possible to remove the name of the surrogate mother from the birth certificate in Colombia?

Through a process the surrogate mother will be removed from the birth certificate. This usually takes some time depending on the circumstances.

 • Jeg vil gerne spørge ind til jeres erfaringer med den juridiske proces i Danmark, er det lettere, mere kompliceret eller blot anderledes end tilsvarende proces i Sverige?

Den danska processen bedömer vi som mer komplicerad då rättsläget i Danmark är något mer oklart än i Sverige. Danmark måste dock precis som Sverige erbjuda barnet ett juridiskt tryggt sätt att fastställa juridiskt band även till sin andra förälder efter en surrogatfödsel. Detta ligger inom våra konventionsåtaganden enligt EKMR.

 • Har dere kontakt med advokater i Norge som har erfaring med denne prosessen?

Vi kan hänvisa er till juridisk expertis i Norge inom surrogatjuridik vid behov.

 • Kan du også si noe om den juridiske prosessen i Norge? Er den juridiske prosessen lik i Norge som i Sverige?

Den norska processen består av tre delar. Den är mycket lik den svenska processen och består huvudsakligen av samma tre rättsliga delar.

·      Föräldraskap

·      Vårdnad

·      Ev. närståendeadoption i de fall det finns två föräldrar

 • Is it required to be married to apply for both joint custody and adoption?

For residents in Sweden, Norway and Denmark you do not have to be married. If you live in another country, you need to check with a lawyer in your country.

 • How long does the legal process take?

It varies but up to a year is within the normal range in Sweden and Norway. Sometimes the process is faster and sometimes it can be longer. If you live in another country, you need to consult with a lawyer in your country.

 • Dere nevnte at adopsjonsprossesen vil ta tid for ”den andre forelder”. Hvor lang tid kan man regne?

En adoptionsprocess tar vanligtvis enligt domstolens statistik runt 10 månader för Sverige och Norge. Då räknas alla närståendeadoptioner in och det görs ingen skillnad mellan om barnet är fött genom surrogat eller inte.

 • Er det ulike juridiske utfordringer med prosessen sett opp mot prosessen i Sverige?

Den är lik den svenska juridiken och rättsläget är detsamma.

 • Hvordan er prosessen med å få barnet hjem for single kvinner? Hva om ”far” er en anonym säddonor? Hvem kan hente barnet hjem i slik tilfelle?

Idag kan ensamstående kvinnor gå igenom en surrogatprocess i USA. Det har kommit en dom från Högsta domstolen som gör att en utländsk dom om föräldraskap kan förklaras gällande i Sverige. Det finns ingen praxis i något av de andra nordiska länderna förutom europakonventionens krav på att länder måste erbjuda ett sätt till juridisk koppling. Ta gärna kontakt med oss så kan vi tillsammans se på de förutsättningar och alternativ som passar er.