Frågor & svar från webbinarium Mars

Frågor och svar om surrogatprocessen - Nordic Surrogacy

På våra webbinarium berättar vi om surrogatprocessen, våra destinationer och om den juridiska processen. Nedan finner du svar på de mer generella frågorna som dök upp under vårt senaste webbinarium.

 

Frågor om surrogatprocessen


Georgien

 • What are the price levels for standard guarantee and double guarantee programs in Georgia?

A “Single guarantee program” in Georgia is USD 67 400.

A “Double guarantee program” in Georgia is USD 121 500.

 • Do you have guarantee programs for existing embryos in Georgia?

A guarantee program is a program when you use the clinics egg donor database to create new embryos. The process then has a fixed price.

There is no guarantee programs for using pre-created embryos. When using your own embryos, it is a “pay per step” process.

 • What is the approx. time for finding a surrogate in Georgia?

The matching process changes depending on how many women are ready to be matched at the time you are ready to be matched. Currently the time to match is about 3 months.

 • Har läst att det inte skulle vara tillåtet för icke-Georgier att åka till Georgien för surrogatresa från 1 januari 2024. Antar att detta inte stämmer då?

Surrogatprocesser är tillåtna för icke-Georgianska medborgare sedan 2022. Det finns idag inget förbud för icke georgianska medborgare att genomföra en process i Georgien. Läs mer här

 

USA

 • Var i USA har ni kooperation med kliniker?

Vi samarbetar med Nevada Fertility Center som ligger i Las Vegas, samt med Utah Fertility Center som ligger utanför Salt Lake City.

 • Vad har en singel-kvinna för alternativ förutom USA?

Som singelkvinna är USA den destinationen där det är möjligt att genomföra processen med donerade spermier. Boka gärna ett samtal med oss för att vi tillsammans ska kunna gå igenom dina unika förutsättningar.

 

Colombia

 • What are the price levels for standard guarantee and double guarantee programs in Colombia?

A “Single guarantee program” in Colombia is USD 66 500.

A “Double guarantee program” in Colombia is USD 110 500.

 • Var finns klinikerna i Colombia?

Vi samarbetar med Babynova by Novafem i Bogotá.

 • Måste det heterosexuella paret i Colombia vara gifta eller räcker det med att de är sambo? Hur länge ska de ha haft en relation för att godkännas?

I Colombia ställs inga krav på civilstånd för en process. Däremot är det viktigt att det finns en genetisk koppling mellan fadern och barnet för den svenska juridiska processen.

Program- och omkostnader


 • Kan ni berätta lite mer om garantiprogrammen. Vad innebär de rent praktiskt?

Ett garantiprogram är ett program till ett fast pris för den medicinska processen, där eventuella upprepade försök ingår i priset. För att man ska kvalificera sig för ett garantiprogram behöver man få sina spermier godkända av kliniken samt att man använder sig av klinikens databas av äggdonatorer för att skapa sina embryon.

 • Hur långt tar processen ungefär? Många år? / Hur lång tid tar en process i snitt från första möte tills all juridik är klar?

Varje surrogatprocess är unik med individuella förutsättningar. De flesta som startar en process genomför surrogatprocessen inom ca 2 år. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är individuellt hur lång tid ens process tar.

Den juridiska processen beror även dessa på era individuella förutsättningar, samt vilket land ni har hemvist i.

 • 4 veckor i surrogatlandet vid födsel, men hur mkt totalt kan det behövas i en process?

Man ska räkna med att åka till destinationen ca 2 veckor innan planerat födelsedatum, samt att stanna kvar tills alla resehandlingar är klara. Hur lång tid det tar skiljer sig mellan destinationerna och era unika förutsättningar, men man ska räkna med minst 4 veckor efter födseln i Colombia och ca 8 veckor i Georgien.

 • Hva er totalpris for et homofilt par for å få to barn, inkl. juridisk veiledning og hjelp? Er det mulig få tvillinger?

Vi har möjlighet att hjälpa samkönade manliga par i Colombia och USA. Pris för detta beror på val av destination.

I Colombia har vi dubbelgarantiprogram som innebär att man har 2 surrogater som bär fram varsin graviditet. I USA är det möjligt att matchas med en kvinna som går med på att sätta in 2 embryon. Dock kan det medföra att matchningstiden för att få en surrogat kan bli något längre.

Kontakta gärna oss så bokar vi in ett samtal för att tillsammans se närmare på era alternativ och förutsättningar.

 • Kan ensamstående kvinnor också få tillgång till ett garantiprogram? Om man först testar med sina egna ägg och donerade spermier och därefter om det inte fungerar, väljer att prova donerade ägg.

Ett garantiprogram är ett program till ett fast pris som erbjuds i Colombia och Georgien, där eventuella upprepade försök ingår i priset. För att man ska kvalificera sig för ett garantiprogram behöver man få sina spermier godkända av kliniken samt att man använder sig av klinikens databas av äggdonatorer för att skapa sina embryon.

 • Som ensamstående kvinna är det möjligt att genomgå process i USA. Där ingår ägguttag från en äggdonator från klinikens databas och embryoinsättningar om det skulle behövas, dock kan det tillkomma övriga kostnader vid eventuella upprepade försök.

Kontakta gärna oss så bokar vi in ett samtal för att tillsammans se närmare på era alternativ och förutsättningar.

 • Betalar man hela summan på en gång, eller går det att göra avbetalningar medan processen pågår?

Alla våra processer har betalningsplaner där man gör delbetalningar vid specifika milstolpar under processen. Kontakta gärna oss så bokar vi in ett samtal för att tillsammans se närmare på era alternativ och förutsättningar.

 • Är det garantiprogram både i USA och Colombia eller kostar garantin något extra på något ställe?

I Colombia är det garantiprogram om man väljer en äggdonator från klinikens databas samt att kliniken godkänt era spermier. I USA ingår upprepade ägguttag och embryoinsättningar om det skulle behövas, dock kan det tillkomma kostnader vid eventuella upprepade försök. Kontakta gärna oss så bokar vi in ett samtal för att tillsammans se närmare på era alternativ och förutsättningar.

Övriga frågor


 • Hur gör ni ifall vi har bestämt oss för ett barn men det blir enäggstvillingar?

Att ett embryo delar sig vid embryoinsättning är ovanligt, men kan naturligtvis ske. Skulle det ske får surrogaten en extra ersättning för att bära och föda de blivande föräldrarnas tvillingar.

 • Ålderskrav för att bli spermadonator eller embryoadoption via er?

Nordic Surrogacy är en surrogatagentur vilket innebär att vi koordinerar och vägleder blivande föräldrar igenom en surrogatprocess. Är ni intresserade av att donera spermier, ägg eller embryon så rekommenderar jag att ni vänder er till en IVF klinik för att diskutera dessa möjligheter.

 • Grekland tillåter ensamstående kvinnor, samarbetar ni med några kliniker i Grekland? Vilka andra länder förutom USA kan ensamstående kvinnor vända sig till?

Vi har etablerade samarbeten med kliniker i USA, Colombia och Georgien. Som ensamstående kvinna är det möjligt att gå igenom process i USA.

 • Kan man använda donerade spermier via er?

Det är möjligt att gå igenom processen med spermiedonation i USA. Kontakta gärna oss så bokar vi in ett samtal för att tillsammans se närmare på era alternativ och förutsättningar.

 • Is it possible to insert 2 embryos in 1 try?

It is not recommended to transfer more than one embryo, due to the risks for the woman carrying twins and the pregnancy. Georgia and Colombia do not allow this option and in the USA you would need to be matched with a surrogate that is open to and medically approved to carry twins.

 • Hvor tidlig i graviditeten testes embryo for sykdom/trisomier? Kan kjønn påvises og i denne testen du nevnte?

Vi har möjlighet att genomföra PGT-A analys på embryona när de är ca 5-dagar gamla, vilket är en kromosomanalys som visar kromosomavvikelser och även indikerar könet på embryona.

 • Använder ni 3-dagars embryon också? Det brukar vara möjligt att skapa en graviditet med färska embryon också. Inte alla embryon blir blastocyster.

Vi använder främst 5-dagars embryon då de har en högre överlevnadschans enligt våra läkare på våra samarbetskliniker.

 • Samarbetar ni med någon läkare i Sverige som kan ta nödvändiga blodprover, såsom AMH-värde mm? Kan ju behövas inför uppstarten. Eller tas de proverna utomlands?

Det finns privata IVF-kliniker som vi kan rekommendera man kan vända sig till för provtagning inför eller under en process. Kontakta gärna oss så bokar vi in ett samtal för att tillsammans se närmare på era alternativ och förutsättningar.

 • Är IVF-kliniker i Sverige behjälpliga med att få redan skapade embryon transporterade från Sverige till exempelvis Colombia?

Svensk sjukvård får inte assistera till surrogatprocesser, vilket gör att det är väldigt svårt att skapa embryon i avseende att frakta för process i Sverige.

Kontakta gärna oss så bokar vi in ett samtal för att tillsammans se närmare på era alternativ och unika förutsättningar.

 • Om man får en koordinator på plats, vad är det då som ni på Nordic Surrogacy hjälper till med? Är det då att få hjälp med adoptionen av sitt barn i Sverige?

Startar man en process med Nordic Surrogacy så får ni en koordinator som arbetar från vårt kontor i Stockholm. Det är hen som kommer att hålla er uppdaterade igenom hela er process. Koordinatorn på kliniken är er kontaktperson när ni är på plats på destinationen.

Frågor om den juridiska processen


 • Hvor lang tid tar det å få utstedt pass/gyldige reisedokumenter til barnet i henholdsvis USA og Colombia?

Den juridiska processen innan man har alla dokument för att resa hem från Colombia är individuell, men man ska räkna med minst 4 veckor på destinationen efter födseln. I USA tar det 6 –8 veckor att få pass för nyfödda. Det finns dock möjlighet till en snabbare handläggning för en extra kostnad. Då tar det 2-3 veckor att få själva passet. Räkna dok med att behöva stanna på destinationen 6-8 veckor efter födseln. Beroende på era förutsättningar så kan det dock vara längre. Stegen och tiden efter födsel ser olika ut beroende på vilken delstat förlossningen sker.

 • Om man inte väljer jurist via er, hur gör man då?

Om man väljer att inte ha hjälp av våra jurister för den juridiska processen i hemvistlandet rekommenderar vi att ni anlitar en annan jurist för att bistå er under den processen.

 • Hva koster juridisk samarbeidsavtale med dere?

Genomför man en singelprocess (en process med en surrogat för en graviditet) är kostnaden för den juridiska hjälpen i Sverige, Norge och Danmark 30 000 SEK.

Genomför man en dubbelprocess (en process med två surrogater för två graviditeter) är kostnaden för den juridiska hjälpen i Sverige, Norge och Danmark 50 000 SEK.