Förslag om register för spermie- och äggdonatorer

Förslag om register för spermie- och äggdonatorer - Nordic Surrogacy

I dag kan en spermie- eller äggdonator ge upphov till ett obegränsat antal barn. Det är en av flera orsaker till att det statligt finansierade Vävnadsrådet föreslår ett nationellt register för könsceller så att spermie- och äggdonatorer ska kunna spåras.
De nuvarande rekommendationerna i Sverige är att en spermie- eller äggdonator får donera till högst sex familjer.
– I dag har vi inte kontroll på det. De kan till exempel lämna spermier i Malmö, Göteborg och Umeå samtidigt utan att vi har vetskap om det, säger Kersti Lundin, docent vid mottagningen för reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
Det finns ett nationellt register – Kvalitetsregistret (Q-IVF). Där rapporterar mottagningarna in till Socialstyrelsen vad de gör och hur många patienter de har.

– En skillnad är att med det här registret ska vi kunna spåra donatorerna eftersom de inte får ge upphov till barn i fler än sex familjer.

Läs hela artikeln här på svt.se