Forskning visar: Män borde bry sig mer om sina spermier

NyhetsArtikel22dec nordic surrogacy

Män och kvinnor får problem med fertiliteten i samma utsträckning – trots det ses kvinnans bördighet som mer skör. Uppsalaforskaren Maja Bodin, som studerat mäns kunskaper och tankar om reproduktion, kunde konstatera att fertilitet inte var något man funderat särskilt mycket över.

I en av studierna uppgav en fjärdedel av männen att de aldrig någonsin tänkt på sin fertilitet och vad som skulle kunna påverka den. I den mån männen kunde tänka sig att prata om frågan skulle det vara med en kvinna, ingen av deltagarna hade pratat om fertilitet med sin pappa.

Maja Bodin, forskare i reproduktiv hälsa vid Uppsala universitet har doktorerat med en avhandling om mäns kunskaper och tankar om reproduktion. Cirka 1000 män från 18 upp till 57 år deltog i de olika studierna som genomfördes med enkäter, intervjuer och genom interventionsstudier på en mottagning för sexuell hälsa.

Läs hela artikeln här på Svt.se