Föräldrar i surrogatprocess erbjuds möten med distriktssköterska

 

Ingegärd Bäcklund Reboia -distriktssköterska BVC - Tammuz Nordic Surrogacy

Nordic Surrogacy erbjuder alla blivande föräldrar möjlighet att via video träffa Ingegärd Bäcklund Reboia som är legitimerad sjuksköterska på en landstingsdriven barnavårdscentral i Stockholm. Ingegärd har redan idag ett antal barn som går till hennes mottagning och som fötts via surrogat i utlandet och är väl medveten och erfaren om den utsatthet som kan uppstå när man går igenom en surrogatprocess i utlandet.

Ingegärd kommer att kunna hjälpa till med små som stora frågor som ni kan tänkas ha. Allt från matnings- och nattningstips till vilka vacciner som brukar ges i Sverige och när.

Nordic Surrogacy ger den här möjligheten till alla våra blivande och redan föräldrar via videomöte.

Så här beskriver Ingegärd sig själv och uppdraget:

”När jag fick frågan av Eduardo om att ha kontakt med familjer genom Nordic Surrogacy kände jag att om jag kan vara en hjälp för några så är jag det gärna.

Jag heter Ingegärd Bäcklund Reboia och jag arbetar, sedan 30 år på en landstingsdriven barnavårdscentral på Södermalm i Stockholm. Jag är utbildad distriktssköterska och har jobbat i vården under hela mitt arbetsliv.

När jag 1988 fick jobb på en barnavårdscentral kände jag att jag kommit ”hem”. Jag är gift och har två vuxna barn och är numera både farmor och mormor.

Under mina drygt 30 år inom barnhälsovården har jag träffat oändligt många fantastiska barn och deras familjer. Att nu ”träffa” barn och föräldrar genom Nordic Surrogacy är ett nytt sätt för mig att arbeta. Vi har kontakt genom skypesamtal och bara det kändes som en utmaning för mig.
Jag vet att jag med min långa erfarenhet kan hjälpa familjerna med sådana frågor som är vanliga när man nyligen fått ett barn, ge dem stöd i denna nya situation och jag brinner verkligen för mitt arbete.”