För en del personer är surrogatmödraskap det enda möjliga sättet att få barn

KIT.se För en del personer är surrogatmödraskap det enda möjliga sättet att få barn - Nordic Surrgacy

En del kvinnor saknar livmoder att bära ett barn i, andra har sjukdomar som gör det omöjligt att genomgå en graviditet. En del har genomgått alla sorters infertilitetsbehandlingar som finns utan att lyckas. Vissa har satt sitt hopp till adoption, men hunnit bli för gamla innan de fått barnbesked. För många av dem skulle surrogatmödraskap var ett sätt att få bli förälder.

– Surrogatmödraskap är väldigt sällan ett förstahandsval. Det är snarare tiondehandsvalet för de flesta, säger Eduardo Afonso.

Eduardo är verksamhetsansvarig på Nordic Surrogacy, Nordenfilialen till den israeliska surrogatförmedlingen Tammuz. Han är också pappa till två snart 4-åriga döttrar, födda av en surrogatmamma.

Eduardo har velat bli pappa sedan han var liten. Men eftersom han är homosexuell så hade han räknat bort barn som ett alternativ. Hur skulle det gå till? När han närmade sig 40 omvärderade han – visst fanns det sätt.  Efter att ha försökt hitta en ensamstående, lesbisk kvinna att få barn med – och misslyckats – bestämde han sig för att satsa på surrogat. Via en förmedling hittade han en surrogatmamma i Thailand.

– Hon bodde tillsammans med sin pojkvän och sina egna barn. Jag tyckte att det fanns en fin nivå av engagemang från hennes familj och släkt.

Eduardo beskriver hela processen som ”läskig”. Att få barn genom en surrogatmamma i ett främmande land innebär många myndighetskontakter, mycket väntan och osäkerhet.

– Alla de relevanta myndigheterna i Sverige var informerade om att jag befann mig i Thailand för ett surrogatarrangemang, men de lyfte verkligen inte ett finger för att hjälpa oss.

I Sverige är surrogatmödraskap inte tillåtet. Eller rättare sagt, det är olagligt för den svenska vården att assistera till surrogatmödraskap. Men varje år kommer cirka 50 barn till Sverige som är resultatet av ett sådant arrangemang utomlands. Det är inte olagligt. Och antalet kommer förmodligen öka, Nordic Surrogacy har just nu ett hundratal aktiva processer igång, berättar Eduardo Afonso.

För de familjer som ska åka hem till Sverige med sina surrogatfödda barn är det en omständlig process. De flesta barn föds statslösa (undantaget är USA där barnet automatiskt får amerikanskt medborgarskap). För att barnet ska få svenskt medborgarskap måste pappan genom ett DNA-test bevisa att han är barnets pappa. Därefter kan den svenska ambassaden eller konsulatet i landet för arrangemanget hjälpa till med ett svenskt pass så att familjen kan flyga hem till Sverige. För att mamman ska bli vårdnadshavare för barnet måste hon sedan genomgå en närståendeadoption.

Läs mera här på KIT.se