Flesta föräldrar öppna om surrogatmödraskap

Flesta föräldrar öppna om surrogatmödraskap - Nordic Surrgogacy

De flesta föräldrar som har fått barn med hjälp av en surrogatmamma utomlands är öppna med barnets bakgrund i kontakter med vården och förskolan. Få har mött negativa reaktioner från omgivningen.

Det visar forskare vid Linköpings universitet, Karolinska Institutet och Uppsala universitet i en studie bland 18 heterosexuella och 12 manliga homosexuella föräldrar till barn som tillkommit med hjälp av en surrogatmamma i något annat land. Deltagarna kom från en intressegrupp för personer som fått barn genom surrogatmödraskap.

– Oavsett vad man har för åsikt i frågan om surrogatmödraskap bör legaliseras i Sverige är det ur ett barnperspektiv bra att föräldrar som fått barn med hjälp av en surrogatmamma utomlands för det mesta verkar vara öppna med detta, i synnerhet i kontakter med barnhälsovården, säger professor Agneta Skoog Svanberg vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet.

Nio av tio var i kontakter med barnhälsovården helt öppna med att barnet kommit till genom surrogatmödraskap, något färre i kontakter med dagis och fritidsaktiviteter för barnet. Manliga homosexuella föräldrar var oftare än heterosexuella föräldrar öppna med hur barnet kommit till.

– Eftersom de allra flesta uppgav att de hade behandlats positivt eller precis som vilken förälder som helst i sådana sammanhang verkar öppenheten glädjande nog inte ha haft någon negativ påverkan på hur de blivit bemötta, säger Agneta Skoog Svanberg.

Läs mer om den vetenskapliga studien i Uppsala Nya Tidning här.