Fertilitetsläkare i Georgien – Intervju

Fertilitetsläkare i Georgien - Intervju - Nordic Surrogacy

Möt Dr. Natia Popkhadze – ledande fertilitetsläkare i Georgien. Dr. Natia är en av de mest erfarna IVF-specialisterna i Georgien och vi är stolta över vårt samarbete med Invitro Life. Hennes entusiasm och engagemang skapar förutsättningar en lyckad process och inleder en bra start på själva graviditeten!

Vad är du mest stolt över i din praktik?
Jag är stolt över den ömsesidiga kärleken och respekten mellan mig och mina patienter. Våra ömsesidiga relationer är inte begränsade till bara ett fåtal besök utan går alltid utöver det vanliga förhållandet mellan läkare och patient. På grund av vårt speicella verksamhetsområde spenderar vi mycket tid med varandra. Vi har ett gemensamt mål, vi kämpar tillsammans, vi är lyckliga tillsammans.

Varför valde du att arbeta inom området reproduktionsmedicin?
Yrket medicin, särskilt obstetrik och gynekologi, har alltid varit planen sedan barnsben på grund av min familjetradition. Jag är den fjärde generationen läkare i min familj. Just området reproduktionsmedicin omfamnade jag lite senare.

Vad anser du vara dina speciella intresseområden inom reproduktionsmedicin?
Varje område är intressant på sitt eget sätt: gynekologisk endokrinologi, assisterad reproduktionsteknologi, genetik, det går inte att välja.

Vad är din prestation inom medicin?
Varje friskt nyfött barn är en seger i kampen mot infertilitet.

Dela något unikt som de flesta inte vet om dig.
Inget speciellt, jag är en vanlig människa. Men jag älskar att tänka, jag tänker alltid.

Vad gör du på din fritid? Vad har du för hobbies?
Jag har en stor familj, jag och min make har fyra barn, därför har jag nästan ingen fritid… Vänner är en stor del av mitt liv. Jag älskar att resa, litteratur, musik, speciellt att spela piano, vilket jag nästan aldrig dock gör.

Universitet
Tbilisi State Medical University

Residens
Tbilisi State Medical University, Residency in Obstetrics and Gynecology, och sedan Reproductive Medicine.

Baserat på dina erfarenheter, vad kan du rekommendera blivande föräldrar?
Jag skulle råda paret att leva hälsosamt, och i händelse av problem, att söka till vår klinik – en plats där hela teamets mål är att förverkliga patientens största dröm – föräldraskap.