Felicia och Saga använder dubbel äggdonation

Felicia och Saga anvander dubbel aggdonation NSAB

Lagen om assisterad befruktning ändrades i början av 2019. Västeråsparet Saga och Felicia Wahlström tänker utnyttja den nya möjligheten att skaffa barn med hjälp av donerade ägg och spermier. De hoppas bli gravida i februari – med Felicias befruktade ägg i Sagas livmoder.

– Genom att dela ägg känns det som att vi båda blir delaktiga i graviditeten på ett annat sätt än genom exempelvis IVF, säger Felicia.

Behandlingen då man använder sig av både donerade ägg och spermier kallas för dubbeldonation. Det har blivit ett populärt alternativ för de som vill bli gravida men saknar fungerande spermier och ägg. Men att göra som Saga och Felicia gör, att donera till varandra trots att de har fungerande ägg, är väldigt ovanligt.

Läs hela artikeln här på svt.se