ETC: Nytt företag hyr ut surrogatmammor till svenska par

ETC - Nytt företag hyr ut surrogatmammor till svenska par - Nordic Surrogacy

ETC: Nytt företag hyr ut surrogatmammor till svenska par

I mitten av augusti hölls den första nordiska konferensen om surrogatmödraskap på ett hotell i Stockholm. Bakom arrangemanget stod den australiensiska organisationen Families through surrogacy. Under hösten ordnar även Sveriges första surrogatförmedling, ­Tammuz Nordic, seminarier på flera håll i landet där man informerar ofrivilligt barnlösa om sina tjänster.