Donerad livmoder – hopp för barnlösa

Donerad livmoder – hopp for barnlosa - Nordic Surrogacy

Att få barn med en transplanterad livmoder är både säkert och effektivt. Det visar världens första studie om livmodertransplantationer och IVF, som just har avslutats vid Göteborgs universitet. Studien, som har pågått sedan 2012, visar att 86 procent av de kvinnor som fått en donerad livmoder lyckas bli gravida med IVF (provrörsbefruktning).

Visserligen är det bara nio kvinnor som har ingått i studien men det är den första kompletta studien i världen och resultaten är goda även vid en uppföljning av donatorns, mottagarens och barnens hälsa flera år senare. – Vi såg inga allvarliga biverkningar hos någon, alla mår bra i dag, säger Mats Brännström, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Läs hela artikeln på SvD.se