Diskriminering mot barn födda via surrogat

Sluta diskriminera barn som fotts via surrogatarrangemang - Nordic Surrogacy

Varje barn är en egen människa med samma fri- och rättigheter som vuxna. Alla barn ska ha en trygg familjesituation och få växa upp i ett samhälle som inte gör skillnad på personer beroende på kön eller familjekonstellation. För att säkra barns rättigheter enligt Barnkonventionen måste reglerna om föräldraskap utvecklas i takt med samhället.

Det borde vara självklart att om en förälder har godkänts som vårdnadshavare i ett land ska de automatiskt anses vara föräldrar även vid en flytt till Sverige. Förra månaden röstade riksdagen igenom en modernisering av lagen så att två kvinnor som är föräldrar till ett barn godkänns. Fram tills nu har mamman som inte fött barnet tvingats adoptera sitt eget barn efter flytt till Sverige. Att detta nu ändras är något som våra partier kämpat länge för.
Men fortfarande diskrimineras barn födda genom surrogatarrangemang i utlandet. När svenska föräldrar väljer att använda sig av surrogatarrangemang utomlands, eller en kombination av det och spermie- eller embryodonation kan barnet helt sakna vårdnadshavare under utredningstiden. Det gör att barnet hamnar i en rättsosäker situation. Innan det svenska juridiska föräldraskapet fastställts i en komplicerad byråkratisk process har barnet inte samma rättigheter som andra barn, detta eftersom barns rättigheter i Sverige bygger på föräldrarnas medborgarskap.
Läs hela artikeln på QX.se